Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2015 nadobudnú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.