Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2017

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 1. 2. 2017 nadobudnú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.