Čo bude kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvní vývoj na trhoch?

Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvní vývoj na trhoch v najbližšej budúcnosti, bude spôsob riešenia dlhovej krízy Grécka a ostatných „periférnych“ štátov eurozóny a vnímanie jeho dôveryhodnosti zo strany investorov. Zatiaľ sa zdá, že sa trhy na tento problém tvária skôr skepticky, čo sa prejavuje v prepade eura a extrémnom náraste nervozity na trhoch, a s tým súvisiacej volatility. To je nepriaznivá správa pre rizikové druhy aktív. Hneď ako sa Európa dohodne a ukáže jasnú silu škrtať vo výdajoch a rozpočtoch, trhy sa veľmi rýchlo môžu obrátiť smerom nahor. Portfólio manažéri ING IM hodnotia makroekonomický vývoj a situáciu na finančných trhoch v Českej republike a na Slovensku v Máji 2010.