Prehľad termínov zasielania ročných výpisov z II. a III. piliera a daňových potvrdení

Klientom v II. a III. dôchodkovom pilieri prinášame prehľad termínov zasielania ročných výpisov z dôchodkových účtov.

Ročný výpis z NN DSS (II. pilier)

Sporitelia z NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., dostanú ročný výpis z osobného dôchodkového účtu najneskôr do konca februára 2020, tak ako stanovuje zákonná povinnosť. Distribúciu ročných výpisov zo sporenia v druhom dôchodkovom pilieri začíname od 17. 02. 2020.

Ročný výpis z NN DDS (III. pilier)

Účastníkom z NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., plánujeme odosielať ročné výpisy v poslednom januárovom týždni (poštou alebo elektronicky podľa ich preferencie).
Distribúciu daňového potvrdenia o zaplatených príspevkoch na sporenie v III. pilieri začíname od 05. 02. 2020. Potvrdenie budeme zasielať poštou všetkým klientom, ktorí spĺňajú zákonné požiadavky.

Za zdaňovacie obdobie roka 2019 si môžu klienti spĺňajúci podmienky odpočítať zo základu dane až 180 € a ušetriť tak na dani do 34,20 €. V daňovom potvrdení je informácia o výške sumy, o ktorú si môžu klienti znížiť základ dane.

Táto možnosť sa vzťahuje na účastníkov, ktorí:

  • uzavreli zmluvu po 31. 12. 2013 alebo tých, ktorí dodatkom k účastníckej zmluve zrušili pôvodný dávkový plán,

  • ak nemajú uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorej prílohou je dávkový plán a
  • nie sú poberateľmi dávky doplnkového dôchodkového sporenia.

V prípade akýkoľvek doplňujúcich otázok sa neváhajte obrátiť na číslo Klientskej linky 0850 111 464, alebo nás kontaktujte emailom na adrese