NN Životná poisťovňa zníži k 1. augustu 2015 vyhlasovanú úrokovú mieru Garantovaného fondu na 0,5 %

V nadväznosti na veľmi nízke úrokové sadzby na trhu sa NN Životná poisťovňa rozhodla v súlade s poistnými podmienkami znížiť vyhlasovanú úrokovú mieru v rámci Garantovaného fondu. Aktuálny garantovaný ročný rast ceny podielovej jednotky Garantovaného fondu vo výške 1,9 % sa od 1. augusta 2015 zníži na 0,5 %.

K tomuto kroku pristupujeme po zvážení aktuálnej situácie a súčasného výhľadu na finančných trhoch. Doterajšie zhodnotenie podielových jednotiek Garantovaného fondu tým nie je dotknuté. Ku zmene dôjde prostredníctvom aktualizácie Prehľadu poplatkov, ktorého nové znenie platné od 1. 8. 2015 nájdete tu (ostatné položky Prehľadu poplatkov sa nemenia).