Tento webový server používa cookies

K personalizácii obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našich návštevností využívame cookie súbory. Informácie o tom, ako používate náš web, sa delíme s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku používania ich služieb.

Zobraziť detaily Akceptovať

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
JSESSIONID pojistovna.nn.cz Funkčné cookie webovej aplikácie Session HTTP
TS# pojistovna.nn.cz
Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu
Session HTTP

 

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
_ga nn.cz Používa služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web. 2 roky HTTP
_gali nn.cz Používa služba Google Analytics k zberu údajov o používanie webu Session HTTP
_gat nn.cz Používá služba Google Analytics - Neuchovává žádné informace o uživatelích, jen limituje dotazy posílané na doubleclick.net Session HTTP
_gid nn.cz Používa služba Google Analytics - neuchováva žiadne informácie o užívateľoch, len limituje otázky posielané na doubleclick.net Session HTTP
s_cc nn.cz Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
s_fid nn.cz
Uloží aktuálnu verziu aplikácie Flash, ktorá je k dispozícii v prehliadači používateľa.
2 roky HTTP
s_sq nn.cz Zaznamenáva informácie o klikanie na stránke. Session HTTP
s_vi ingpojistovna.d3.sc.omtrdc.net Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie používateľa pre opakovanie návštevy. 2 roky HTTP

 

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
0 adform.net Neklasifikované 2 roky HTTP
ads/user-lists/# google.com Označí toho, kto navštívil web alebo dokončil nákup, k potenciálnemu nastavenie remarketingové kampane alebo cielenie reklamy. Session HTTP
C adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. 30 dní HTTP
cid adform.net Optimalizuje zobrazenie reklamy na základe kombinácie pohybu užívateľa a rôznych ponúk inzerentov pre zobrazovanie reklám užívateľov. 2 mesiace HTTP
collect google-analytics.com Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka cez ciele a marketingové kanály. Session HTTP
GPS youtube.com Zaregistruje na mobilných zariadeniach jedinečné ID umožňujúce sledovanie na základe zemepisnej polohy GPS. Session HTTP
IDE doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. 2 roky HTTP
r/collect doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach Session Pixel
Serving/TrackPoint adform.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. Session Pixel
test_cookie adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
uid adform.net Registruje jedinečné ID užívateľa, ktoré rozpoznáva prehliadač používateľa pri návšteve webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie reklám na základe pohybov užívateľa a ponúk rôznych poskytovateľov reklám pre zobrazovanie reklám užívateľov. Session HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Snažia sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní HTTP
YSC youtube.com Zaregistruje jedinečné ID, ktoré uchováva štatistiky o tom, aké videozáznamy od YouTube užívateľ videl. Session HTTP

 

Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré máme v procese klasifikovania spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
bstat bstat.io Neklasifikované 1 rok HTTP
click_storage pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
cookies.js pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.globalVisitID nn.cz Neklasifikované 3 roky HTTP
genesys.tracker.serverAlias nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.visitID nn.cz Neklasifikované Session HTTP
GWEROUTEID chat.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
last_url nn.cz Neklasifikované 1 rok HTTP
lng pojistovna.nn.cz Neklasifikované 29 dní Pixel
mojeZp pojistovna.nn.cz Neklasifikované bez expirácie Pixel
s_cm nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_cvp_chnl nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_dr nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
statBrowserIdNew pojistovna.nn.cz Neklasifikované 2 měsíce HTTP

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby sa užívateľský zážitok stal efektívnejším.

Zákon uvádza, že je možné uložiť cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené v službách tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Od januára 2015 čakajú II. pilier ďalšie zmeny

Vážení sporitelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 05.06.2014 poslanci NR SR schválili zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tzv. „anuitná novela“). Účelom anuitnej novely je najmä úprava výplaty jednotlivých druhov dávok. Zákon nadobudol účinnosť dňa 01.07.2014, avšak väčšina ustanovení nadobúda účinnosť až od 01.01.2015 (najmä ustanovenia týkajúce sa podmienok a foriem vyplácania jednotlivých druhov dôchodkov a pod.) Prvé výplaty z II. piliera sa uskutočnia po 01.01.2015.

Prehľad hlavných zmien, ktoré priniesla anuitná novela:

 • Jediná podmienka na vyplácanie starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Minimálna doba sporenia 10 rokov bola anuitnou novelou zrušená,
 • Podmienky na vyplácanie predčasného starobného dôchodku sú nasledovné:
  • vznik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku v I. pilieri alebo
  • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera, na ktorého výplatu vznikol nárok a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO.
 • Vyplácanie dávok (dôchodkov z II. piliera) sa bude uskutočňovať prostredníctvom životných poisťovní (ďalej ako „ŽP“) a/alebo dôchodkových správcovských spoločností (ďalej ako „DSS“),
 • ŽP budú vyplácať starobný dôchodokpredčasný starobný dôchodok po splnení zákonných podmienok vo forme:
  • doživotného dôchodku až do smrti poberateľa dôchodku,
  • dočasného dôchodku počas doby dohodnutej v zmluve (5, 7, 10 rokov)
 • ŽP budú vyplácať po splnení zákonných podmienok aj pozostalostný dôchodok vo forme:
  • vdovského alebo vdoveckého dôchodku
  • sirotského dôchodku
 • DSS budú vyplácať po splnení zákonných podmienok starobný dôchodokpredčasný starobný dôchodok vo forme:
  • programového výberu – zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.
 • DSS budú okrem programového výberu vyplácať aj tzv. výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (nejde o dôchodok starobného dôchodkového sporenia) – ak klient o neho požiada po dovŕšení dôchodkového veku a súčasne nepožiada o vyplácanie dôchodku z II. piliera,
 • Vytvorenie centrálneho informačného ponukového systému (tzv. „CIPS“), ktorého správcom je Sociálna poisťovňa a prostredníctvom ktorého budú ŽP a DSS predkladať svoje ponuky na dôchodok – sporiteľ dostane všetky ponuky z jedného zdroja (ponuky mu doručí Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. ponukového listu),
 • Ak si sporiteľ vyberie niektorú z ponúk na dôchodok od ŽP – ŽP s ním uzavrie „zmluvu o poistení dôchodku“,
 • Ak sporiteľ spĺňa zákonné podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom uzavrie s ním DSS „dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom“,
 • Od 01.01.2015 dôjde k zmene „nútených“ zmien dôchodkového fondu z dôvodu veku - navyšovanie % majetku v dlhopisovom garantovanom d.f. od 52 rokov o 10% nahor s každým pribúdajúcim rokom,
 • V prípade písomného oznámenia sporiteľa môže dôjsť k zníženiu minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom d.f. o polovicu, teda o 5% nahor s každým pribúdajúcim rokom,
 • V prípade, ak si sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčí oprávnenú osobu, nevyplatená nasporená suma na jeho osobnom dôchodkovom účte sa stane predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka
 • Žiadosti o dôchodok z II. piliera môžu sporitelia podávať od 01.01.2015, na žiadosti, ktoré budú podané pred 01.01.2015 sa nebude prihliadať, o čom DSS sporiteľa informuje do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.