Oznámenie o zmene depozitára dôchodkových fondov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Oznamujeme týmto všetkých sporiteľom, že s účinnosťou od 1.2.2013 je depozitárom dôchodkových fondov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. VÚB, a.s. Dobrovoľné príspevky z tohto dôvodu poukazujte vy alebo váš zamestnávateľ prosím na bežný účet č. ú. 480454/0200.