Oznámenie o zmene sídla

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., na Jesenského 4/C, 811 02  Bratislava.

V súvislosti s touto zmenou boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov a kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Zároveň bolo uverejnené aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienokVšeobecných podmienok pre používanie servisného portálu Moja NN.