Oznámenie o zmene sídla

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., na Jesenského 4/C, 811 02  Bratislava.