Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.11.2017 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov.