Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 28.3.2013 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Štatúty boli aktualizované z dôvodu zníženia sadzby odplaty za výkon funkcie depozitára.