Zmena štatútov a vytvorenie Kľúčových informácií, ktoré v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nahrádzajú Informačné prospekty

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.12.2014 nadobudnú účinnosť nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Zároveň nadobudnú účinnosť Kľúčové informácie všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ktoré nahrádzajú súčasné Informačné prospekty ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.