Zverejnenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2014 bude v platnosti nové znenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., (ďalej len "VOP"), ktoré upravujú všetky vzťahy medzi spoločnosťou a klientom. Aktuálne znenie VOP nájdete tu.