Aby (nielen) leto bolo bezpečné...

Letné mesiace sú z hľadiska objemu voľného času, počasia i dĺžky dňa obdobím, kedy je cestovateľský pohyb najintenzívnejší. Vášnivými cestovateľmi sú mladí ľudia medzi 15 a 35 rokov, tzv. mileniáli, ktorí udávajú trendy a žijú aktívny život. Ten je u nich do veľkej miery ovplyvnený technológiami, internetom a možnosťou zdieľať zážitky na sociálnych sieťach.

Podľa Jeffa Frooma, experta na mileniálov, ktorý píše pre mesačník Forbes, je táto generácia známa tým, že je pre nich nadmieru dôležité byť jedinečným. Výraznou súčasťou toho je vytváranie si identity cez kultúrne bohaté zážitky a skúmanie nepoznaného – a toto všetko sprostredkováva práve cestovanie.* Záľuba v cestovaní, spoznávaní iných kultúr je spoločná pre všetkých mileniálov -  mladších (narodení v rokoch 1993 - 2003) aj starších (1982 -1992).

Či už tvoria ľudia dobu alebo doba ľudí, tak či onak, tá dnešná ide ruka v ruke s túžbou po aktívnom cestovaní a lovení zážitkov. Fenomén lacných leteniek do rôznych svetových destinácií a alternatívne možnosti ubytovania umožňujú vysokú (nielen) letnú cestovateľskú mobilitu. Podľa prieskumu správania sa slovenských mileniálov, ktorý realizovala agentúra NMS Market Research v marci tohto roku, sa veľmi alebo celkom o cestovanie zaujíma až 86 % mladších a 79 % starších mileniálov. Pravidelnými výletmi a cestovaním trávi voľný čas 30 % mladších a 31 % starších členov tejto sociálnej skupiny. Podľa výsledkov prieskumu sú najobľúbenejšími aplikáciami mileniálov Facebook a Messenger a až 42 % mladších mileniálov používa Instagram, kde sa veľmi často inšpirujú napríklad pri výbere cestovateľských destinácií. Kedysi ťažšie dostupné exotické krajiny ako Thajsko, India či Island sú dnes bežnou cieľovou stanicou aj pre mladších mileniálov, ktorí sú často aktívnymi študentmi. Veľmi obľúbené, nielen medzi mileniálmi, sú aj tzv. city breaks - víkendové výlet do svetových metropol.

Súčasťou identity mileniálov je tiež silná túžba odlíšiť sa/byť jedineční, čo sa premieta aj do výberu dovolenkových/cestovateľských destinácií i spôsobu spoznávania novej kultúry. Zvyčajne preferujú „na mieru šité“ cestovanie, nezriedka organizované miestnymi obyvateľmi, pretože tí najlepšie poznajú pomery, atraktívne miesta či lokálne zaujímavé aktivity. S vyššou mierou cestovateľskej odvahy a iniciatívy však prichádza aj potreba toho, na čo mileniáli väčšinou nemyslia – a to je životné poistenie. Dôležitú úlohu zohráva najmä v prípade neočakávanej situácie, ako napr. zranenie pri športe, turistike či autonehoda a s tým spojená hospitalizácia.

*zdroj: https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/11/08/why-millennials-are-the-most-important-consumer-generation-for-the-travel-industry/#5bf3ef65e1f1

Rekonvalescencia úrazu pri niektorej z adrenalínových aktivít, ako sú napríklad čoraz obľúbenejšie vodné športy, sa môže natiahnuť i na niekoľko mesiacov. „V takýchto prípadoch človek dočasne prichádza o príjem a je dôležité mať buď finančnú rezervu, ktorou takýto výpadok príjmu pokryje alebo životné poistenie, vďaka ktorému sa nemusí trápiť finančnými výdavkami vyvolanými nešťastnou nehodou, ale sa môže plne sústrediť na liečbu,“ hovorí Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

Ďalšou skupinou, ktorá by mala myslieť na poistenie, sú milovníci road-trippingu. Je to štýl cestovania, kedy vlastným či zapožičaným autom spoznávate viacero častí krajiny či dokonca štátov na jeden záťah. To obnáša dlhé hodiny za volantom a okrem mikrospánku či negatívneho vplyvu striedajúcich sa teplôt na ľudský organizmus môžu bezpečnosť cestovateľov ohroziť aj nepredvídateľné letné búrky alebo čoraz častejšie záplavy.

NN ponúka široké spektrum pripoistení vhodných pre vášnivých i občasných cestovateľov. Tie si môže klient uzatvoriť k dvom hlavným typom životného poistenia – Rizikové životné poistenie NN Protect a Investičné životné poistenie NN Smart. Napríklad Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu spolu s bolestným  poskytuje účinnú poistnú ochranu na krytie nákladov spojených s liečbou úrazov, ako sú zlomeniny, poranenie nervových alebo zmyslových orgánov či popáleniny, ale aj podvrtnutia či pomliaždeniny. Ak sa plánujete venovať outdoorovým športom, mnoho nepríjemností vám môže ušetriť aj Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie či Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti. Ak plánujete cestu do exotických krajín, je dobré myslieť i na neželaný suvenír, ktorý si z ciest môžete priviezť:  „V rámci Pripoistenia kritických ochorení kryjeme 67 diagnóz u dospelých vrátane exotických ochorení, akými sú žltá zimnica, malária, horúčka dengue či japonská encefalitída,“ dodáva Daniela Tomášková z NN.

Pre nadšených roadtriperov, ale aj bežných vodičov, ktorí na dovolenku cestujú autom môže byť zaujímavá akcia Eurodiaľnica od NN Životnej poisťovne. „Klienti, ktorí si u nás  uzatvoria Rizikové životné poistenie NN Protect alebo Investičné životné poistenie NN Smart, máme pripravený bonus v navýšení poistného plnenia o 50 000 € v prípade smrti úrazom pri dopravnej nehode na diaľnici. Naša aktuálna ponuka sa vzťahuje i na cesty mimo Slovenska,“ hovorí D. Tomášková. Klienti sú tak chránení na diaľnici a rýchlostnej ceste na území SR, na diaľnici vo Švajčiarsku, v štátoch EÚ či Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014