08.11.2018

Ako finančné záväzky ovplyvňujú vôľu k životnému poisteniu?

Životné poistenie nám môže vytrhnúť tŕň z päty, keď to najviac potrebujeme. Či už sa nám stane úraz alebo sa musíme starať o choré dieťa, životná poistka vykryje finančný výpadok domácnosti v núdzových situáciách. Väčšina z nás pritom začne na tento typ poistky myslieť až s príchodom dieťaťa alebo hypotéky, keď je finančná rezerva nevyhnutná.

Nikto z nás nevie, kedy sa mu šťastena otočí chrbtom a prídeme o prácu, alebo nám ochorie dieťa a zrazu zhŕňame všetky peňažné zásoby, ktoré máme k dispozícii. Akákoľvek choroba, práceneschopnosť či výpadok príjmu môže ohroziť plynulý chod našej domácnosti a výrazne ohroziť náš životný štandard. Splátka hypotéky či dieťa však nepočkajú a nasýtiť ich musíme, čokoľvek sa udialo. A práve vtedy môže byť našou veľkou záchranou životná poistka. Väčšina z nás však na ňu pomyslí, až keď už je neskoro. Situácia u nás sa však zlepšuje s pribúdajúcim vekom Slovákov.

Podľa prieskumu „Mileniáli 2018“ od agentúry NMS Market Research, celkovo má jeden či viac typov životného poistenia (rizikové, investičné alebo obe) založených 46 % všetkých Slovákov.

Ak 46 % vnímame ako 100 % Slovákov majúcich životné poistenie, potom 51 % z nich je príslušníkom generácie X (ľudia od 35 do 55 rokov) so životným poistením. 

Ako je to v prípade ďalších generácií?

Generácia Z (mladší mileniáli = ľudia od 15 do 25 rokov) – jej príslušníci tvoria 36 % z celkového počtu Slovákov s uzatvoreným životným poistením. Z toho investičné životné poistenie má uzatvorených 18 % a rizikové 21 % z nich*. Táto generácia však najčastejšie volí taký typ poistenia, ktorý odráža jej životný štýl - úrazové (50 %) a cestovné poistenie (19 % ).

Generácia Y (starší mileniáli = ľudia od 26 do 35 rokov) -  tvorí 48 % z celkového počtu Slovákov so životným poistením. V prípade tejto generácie začína byť citeľný aj trend preferovania investičného životného poistenia pred rizikovým (33 % z nich má investičné a 23 % rizikové životné poistenie)*. To priamo súvisí s pôžičkou na bývanie. Vysoké percento týchto ľudí v tomto vekovom rozmedzí už čerpá hypotéku, a práve preto je pre nich výhodnejšie investičné životné poistenie, ktoré kryje riziká a súčasne pri zvolení vhodnej investičnej stratégie vytvorí zaujímavú  finančnú rezervu.

Celkové výsledky prieskumu však ukázali, že do budúcna má pravdepodobne najväčšiu šancu zvýšiť počet  poistencov oblasť cestovného poistenia (uvažuje nad ním 19 % mladších mileniálov, 7 % starších mileniálov a 4 % príslušníkov generácie X). Nad založením niektorého typu životného poistenia uvažuje iba 9,5 % mladších mileniálov, 9 % starších mileniálov a iba 3 % príslušníkov generácie X. No väčšina slovenských mileniálov (77 % z generácie X, 71 % starších mileniálov a 63 % mladších mileniálov) neuvažuje nad založením akéhokoľvek (ďalšieho) typu poistenia, čo poukazuje na nízku finančnú gramotnosť.

Ďalším míľnikom, kedy si Slováci zakladajú životné poistenie je narodenie dieťaťa. Prirodzená potreba chrániť deti zrejme vzbudzuje v rodičoch aj potrebu myslieť viac na finančnú budúcnosť seba i svojej rodiny: „Na celkový počet poistených osôb evidujeme u nás 9,7 % poistených detí do 15 rokov vrátane tých 15-ročných. Dieťa, resp. deti môžu u nás poistiť jeho rodičia v rámci svojej vlastnej životnej poistky. Na jednu poistnú zmluvu je možné pripoistiť až 10 detí. V ponuke máme pritom široké portfólio doplnkových poistení pre deti a medzi tie najrozšírenejšie patrí Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí, ktoré kryje až 55 najčastejších ochorení dieťaťa alebo Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progresiou a bolestným, ktoré zahŕňa poistenie bežných úrazov, ako aj tých vážnejších,“ vysvetľuje hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková. 

Užitočná rada: Čerpáte hypotekárny úver a máte deti? V prípade vážneho ochorenia či úrazu dieťaťa vyžadujúceho dlhodobú rekonvalescenciu čelí domácnosť výpadku príjmu aspoň jedného z rodičov. Na Slovensku je štandardom poistenie detí od 3 mesiaca života, NN Životná poisťovňa ako jediná na trhu poisťuje deti už od 6. týždňa života. Pre dlhodobý výpadok príjmu odporúčame zvoliť si poistné sumy jednotlivých poistení minimálne vo výške 1-ročného čistého príjmu.

* pri čítaní dát treba brať do úvahy, že v prieskume boli zahrnutí ľudia, ktorí majú uzatvorené oba typy životného poistenia (investičné aj rizikové). Títo v rámci prieskumu odpovedali kladne na obe možnosti a zvýšili tak percento pri jednom i druhom type poistenia.