Ako si zabezpečiť slušný dôchodok?

Aby sme si zabezpečili slušný dôchodok a mali sa v starobe čo najlepšie, je dôležité myslieť na dôchodkové sporenie a začať šetriť čím skôr, ideálne v II. aj III. pilieri súčasne. Dlhodobé pravidelné sporenie netreba podceňovať, rovnako ani výber dôchodkovej spoločnosti či investičnej stratégie.

Cieľom investičnej stratégie dôchodkových fondov je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Fondy, do ktorých chceme investovať peniaze si pritom vyberáme najmä podľa vzťahu k riziku a podľa veku, ktorý nám ostáva do penzie.

Svoj vzťah k riziku, čiže investičný profil si môžeme ľahko preveriť aj vďaka tzv. investičným barometrom, ktoré nájdeme i na webových stránkach jednotlivých dôchodkových spoločností. Treba mať na pamäti, že rizikovejšie (resp. akciové) fondy môžu úspory klienta navýšiť, hoci je tu väčšie riziko straty, no pri dlhodobom horizonte ide skôr o zisky. Naopak ľudia, ktorí neradi riskujú, by mali investovať do konzervatívnejších/garantovaných dôchodkových fondov, kde sú zisky minimálne až nulové. Klient má však istotu, že to, čo si mesačne vloží na účet mu tam ostane.

Ak ide o vek ako kritérium voľby fondu, všeobecne platí, že tie rizikovejšie sú vhodnejšie pre mladších. Čím je klient bližšie k dôchodkovému veku, tým by mal byť opatrnejší. Napokon, dôchodkové správcovské spoločnosti sú zo zákona povinné od 52. rokov klienta, postupne presúvať majetok každého klienta do garantovaného fondu, aby boli jeho nasporené financie chránené.

Na trhu sú k dispozícii rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžeme sporiť, aby sme si zabezpečili dostatočný dôchodok. Pokiaľ ide o dôchodkové fondy v II. pilieri, náš trh v súčasnosti ponúka väčšinou 4 typy fondov (dlhopisový, indexový, akciový alebo zmiešaný), kde majetok môžu tvoriť peňažné, dlhopisové alebo akciové investície v závislosti od druhu fondu a akcií. Sporiť v II. pilieri si pritom môžu len ľudia do 35 rokov. Oplatí sa teda vstúpiť každému, kto spĺňa tento vekový limit a platí: čím skôr, tým lepšie.

Slovenské doplnkové dôchodkové spoločnosti (III. pilier) ponúkajú príspevkové fondy s rôznou mierou rizika - od konzervatívnych po akciové. NN Tatry – Sympatia však od 1. júla 2018 obohatila svoje portfólio fondov DDS o nový, momentálne najrizikovejší na trhu doplnkového dôchodkového sporenia – Indexový príspevkový doplnkový dôchodkový fond. Ako prvá a jediná na Slovensku tak má portfólio zložené takto: Konzervatívny, Vyvážený, Rastový a Indexový.

Nový Indexový fond v III. pilieri od NN je určený najmä pre mladých klientov s menšou averziou voči riziku. Cieľom investičnej stratégie fondu bude dosiahnuť nadpriemerné výnosy v dlhodobom horizonte.  Indexový fond ako jediný na trhu je akciový so zameraním na svetové akcie reprezentované indexom MSCI World. Vysoký podiel akciových investícií v jeho portfóliu môže znamenať možnosť vysokých ziskov, ale i výrazne vyššiu kolísavosť hodnoty v prípade poklesov na akciových trhoch. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu. Majetok Indexového fondu je široko diverzifikovaný a je investovaný primárne do hlavných regiónov ako USA (50 %), Európska únia (30 %), Japonsko (10 %) a Rozvíjajúce sa trhy (10 %). Najväčšiu váhu majú pritom americké akcie 500 najväčších spoločností v USA s najdlhšou históriu, najväčšou kapitalizáciu na svete a najlepšou výkonnosť pri zohľadnení rizikovosti.

 „Idea Indexového príspevkového doplnkového dôchodkového fondu prišla priamo od našich klientov. Indexový fond je vhodnou voľbou najmä pre mladých ľudí, ktorí očakávajú nadpriemerné zhodnotenie úspor, sú ochotní akceptovať zvýšené riziko a majú povedomie o fungovaní finančných trhov. Inšpiroval nás tiež úspech indexového fondu v II. pilieri, ktorý sa teší veľkej obľube,“ vysvetľuje zmysel a význam nového fondu generálny riaditeľ NN Tatry - Sympatia Peter Brudňák.

NN ponúka klientom široké portfólio fondov, z ktorých si každý vyberie ten pravý podľa svojho investičného profilu. V ponuke má zastúpené fondy od konzervatívneho, ktorý je v súčasnosti najkonzervatívnejší na poli DDS, až po nový Indexový fond, čo je momentálne najrizikovejší na celom trhu DDS.

Sporitelia si pritom môžu sporiť súčasne vo viacerých fondoch. Každý sporiteľ v II. pilieri môže naraz sporiť max. v 2 dôchodkových fondoch a v III. pilieri v ľubovoľnom počte fondov. V čase ich môžu meniť podľa diania na finančných trhoch alebo vlastnej potreby.

Prečo myslieť na dôchodok už teraz?

 • Dôchodkového veku sa dožije približne 90 % žien a necelých 80 % mužov. Očakávaná dĺžka života (pri narodení) sa však zvyšuje zo 73 rokov v r. 2000 na 77 rokov v r. 2015. 
 • Stredná hodnota veku obyvateľov SR je približne 40 rokov. Do dôchodku pôjdu ako 64 až 65-roční a prežijú v ňom priemerne ďalších 15 rokov - to znamená, že v ňom strávia takmer 1/5 zo svojho života.
 • Výška dôchodku zo štátu (I. pilier) bude nedostatočná. Spotrebitelia po odchode do penzie zažijú spotrebný šok, keďže ich príjem klesne na úroveň 50 % príjmu, čo poberali v produktívnom veku.
 • Čím skôr začnete využívať v dostatočnej miere všetky možnosti sporenia na dôchodok (II. aj III. pilier), tým vyšší bude dôchodok.

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok?

Sporte si vo výške aspoň 30 % vášho hrubého príjmu.

 • Sporením v I. pilieri – ak vám postačí dôchodok do výšky 50 % vášho súčasného príjmu, nie je potrebné robiť nič. Stačí, ak si naďalej budete odvádzať povinné dôchodkové poistenie vo výške 18 % vašej hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne.
 • Sporením v II. pilieri – ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že výška vášho dôchodku presiahne 50 % súčasného príjmu, začnite si sporiť v niektorom z dôchodkových fondov v II. pilieri. Z vašej hrubej mzdy si budete odvádzať naďalej 18 %, ako pri sporení výlučne v I. pilieri. Rozdiel bude v tom, že 4,5 % z vašej hrubej mzdy nepôjde do Sociálnej poisťovne, ale na váš osobný dôchodkový účet,  ktorý sa bude pravidelne zhodnocovať.  Šance na lepší dôchodok zvýšite, ak do II. piliera vstúpite čím skôr a zvolíte si fond, ktorý má potenciál dosiahnuť vyššie zhodnotenie vašich dôchodkových úspor.
 • Sporením v III. pilieri – ak chcete dosiahnuť dôchodok vo výške aspoň 70 % vášho príjmu, je potrebné si sporiť na úrovni aspoň 30 % vášho hrubého príjmu. Na výber sú napríklad nasledovné možnosti:
  • Doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 6 % hrubej mzdy. Napríklad:
   • Príspevok zamestnávateľa vo výške 3 % vašej hrubej mzdy.
   • Príspevok zamestnanca vo výške 3 % hrubej mzdy.
  • Životné poistenie, podielové fondy, sporiace účty vo výške 6 % vašej hrubej mzdy.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014