Ako zvládnuť nevyliečiteľné ochorenie

Hovorí sa, že zdravie si začneme vážiť, až keď oň prídeme. Je to smutné, ale často pravdivé. Pri plnom zdraví je ťažké predstaviť si, že komukoľvek z nás alebo našich blízkych môže do života vstúpiť náročné, v najhoršom prípade nevyliečiteľné ochorenie. Pri niektorých typoch ochorení zohráva dôležitú rolu zdravý životný štýl. No niektoré sú geneticky podmienené a ich nástup je viac-menej istý.

Strašiakom číslo jeden je rakovina. Podľa Štatistického úradu zomrelo v roku 2017 na Slovensku 53 914 osôb. Z toho až 13 666 na nádorové ochorenia - 5 998 prípadov tvorili ženy a 7 668 muži, pričom úmrtnosť na tento druh ochorení má vzostupnú tendenciu. Zoznam kritických diagnóz je však omnoho dlhší. Okrem rakoviny patria medzi najznámejšie nevyliečiteľné ochorenia Alzheimerova, Parkinsonova a Crohnova choroba, AIDS, epilepsia či tuberkulóza. Napríklad: „Parkinsonom trpí na Slovensku 15 až 18 000 ľudí,“ povedala Katarína Félixová, ktorá vedie pacientsku organizáciu Spoločnosť Parkinson Slovensko. Do prvej desiatky kritických ochorení, ohrozujúcich ľudský život, patrí aj ischemické ochorenie srdca alebo ochorenia koronárnych artérií, mŕtvica, infekcie dolných dýchacích ciest (napr. zápal pľúc), chronická obštrukčná choroba pľúc či cukrovka.

Z pohľadu nevyliečiteľných ochorení je dôležité, aby bola pacientovi poskytovaná dôstojná starostlivosť, ktorá často zahŕňa paliatívnu liečbu vo finálnych štádiách ochorenia. Ide o druh liečby, pri ktorej sa už len zmierňujú prejavy zhoršujúceho sa ochorenia. Môže byť ústavná alebo ambulantná – môže sa teda vykonávať v nemocničnom zariadení, ale i v domácom prostredí. Rodiny, v ktorých jeden člen trpí nevyliečiteľným ochorením, sa často dostávajú do finančnej núdze. Starostlivosť o chorého, ak je poskytovaná v domácom prostredí, si totiž vyžaduje celodennú prítomnosť a opateru jedného z príbuzných. V prípade, že ochorie dieťa, domácnosť prichádza minimálne o príjem jedného z rodičov. Ak ochorenie postihne dospelého, môže domácnosť prísť dokonca hneď o dva platy. Navyše, veľakrát znamená kritické ochorenie aj liečbu v podobe rôznych platených procedúr a pacient si musí kupovať drahé lieky či liečebné pomôcky.

Takáto situácia môže byť pre rodinu až likvidačná. Existujú neziskové nadácie, ktoré rodinám pri podobných ťažkých životných okolnostiach poskytnú určitú finančnú pomoc. No rovnako, ako je prevencia v podobe zdravého životného štýlu dôležitá pre zachovanie zdravia, dobrou finančnou prevenciou pre prípad, že vy alebo niekto z vašej rodiny vážne ochorie, je mať životné poistenie.

„NN Životná poisťovňa ponúka Investičné životné poistenie Smart, s ktorým si okrem optimálnej poistnej ochrany vytvárate aj určitú finančnú rezervu, v závislosti od investičnej stratégie. K nemu je možné zvoliť si rôzne pripoistenia, napríklad Pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých, ktoré kryje až 69 rôznych diagnóz, vrátane lymskej boreliózy, operácie aorty či roztrúsenej sklerózy alebo Pripoistenie invalidity z dôvodu choroby či úrazu. Takisto je možné k životnému poisteniu jedného z rodičov pripoistiť aj deti formou Pripoistenia pre prípad kritických chorôb detí,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

Financie, ktoré vyplatí poisťovňa, samozrejme, nevykompenzujú emocionálnu náročnosť takejto životnej okolnosti. Odťažia však rodinu chorého aspoň od finančných problémov, ktoré dlhodobé ochorenia veľmi často sprevádzajú. A to nie je malá pomoc.