Aktivity ING Group v Českej republike a v Slovenskej republike riadi nová výkonná rada

Aktivity ING Group v Českej republike a v Slovenskej republike riadi nová výkonná rada

ING Group chce ešte výraznejšie expandovat na český a slovenský trh. Súčasťou novej stratégie, ktorú na týchto trhoch uplatňuje, je integrácia riadiacich štruktúr. Od novembra t.r. preto ING vytvorila výkonnú radu, ktorá riadi a dohliada na aktivity a operácie ING v ČR a SR. Predsedom tejto výkonnej rady sa stal Ron van Oijen. Ďalším členom novo konštituovanej výkonnej rady bol menovaný Jan Struž, ktorý riadi v Českej republike a v Slovenskej republike aktivity ING v oblasti služieb pre korporátnych klientov. Aktivity spojené s retailovými finančnými službami riadi v oboch štátoch tretí člen výkonnej rady Ewout Steenbergen.

Ako predseda výkonnej rady ING pro ČR a SR bol Ron van Oijen poverný riadením všetkých aktivít ING v týchto dvoch krajinách. Z pozície hlavného predstaviteľa ING odteraz koordinuje tak retailové aktivity ING (napríklad v oblasti pojisťovníctva, penzijného pripoistenia alebo bankových produktov), ako aj služby poskytované korporátnym klientom.

"Mojim hlavným cieľom je pokračovať v budovaní silnej pozície ING na českom a slovenskom trhu. Vďaka prepojeniu aktivít na týchto dvoch trhoch ešte viac posilníme našu efektivitu a vytvoríme tak ďalšie príležitosti. V súčasnosti ponúkame nové distribučné kanály – integrovaný portál ING, telefonické ING Kontaktné centrum , program Zamestnaneckých výhod 'Employee Benefits' a klientské centrum ING – Orange House. Na trh pricházame aj s úplne novým bankovým produktom – ING KONTO, ktorý je v mnohých ohľadoch na tunajšom trhu unikátny. Budeme pokračovat v ďalšej expanzii na retailovom trhu – napríklad zavedením nových poistných produktov. Chceme samozrejme posilovať aj svoju pozíciu v oblasti korporátnych financií," povedal Ron van Oijen.

S aktivitami na českom trhu je Ron van Oijen spojený už od roku 1993, kedy v rámci holandskej centrály ING Group bol zodpovedný práve za Českú republiku. V roku 1995 začal pôsobiť priamo v Českej republike – v poisťovni ING Nationale-Nederlanden a prevzal riadenie oddelenia informačných technologií a poistnej matematiky. Neskôr pôsobil v pozícii manažéra v rámci divízie služieb klientom a oddelenia plánovania a kontroly.

V októbri 1999 bol Ron van Oijen menovaný do funkcie generálneho riaditeľa ING Nationale-Nederlanden. Pod jeho vedením došlo k integrácii riadiacich štruktúr ING Nationale-Nederlanden a ING Penzijního fondu. Túto pozíciu bude Ron van Oijen zastávať aj naďalej.

Ron van Oijen absolvoval amsterdamskú univerzitu a je členom Holandskej spoločnosti poistných matematikov. Predtým, než začal pracovať v Nationale-Nederlanden, bol zamestnaný v spoločnosti AEGON v holandskom Haagu a v spoločnosti Watson Wyatt v San Franciscu.

Jan Struž ako člen výkonnej rady ING pre ČR a SR prevezme riadenie aktivít v oblasti služieb pre korporátnu klientelu. "ING mala tak na českom ako aj na slovenskom trhu vždy veľmi silnú pozíciu v korporátnom bankovníctve a vo finačných službách poskytovaných veľkým klientom. Mojim cieľom je túto významnú pozíciu nielen udržať - chceme ponúknuť firemnej klientele také služby a produkty, ktoré budú základom nášho ďalšieho rastu," povedal Jan Struž.

Jan Struž pôsobí v ING od roku 1992. Najskôr zastával funkciu generálneho riaditeľa Internationale Nederlanden Bank, a. s., od roku 1993 pozíciu generálneho riaditeľa ING Bank N. V., pobočka Praha. Generálnym riaditeľom tejto banky ostáva Jan Struž aj naďalej.

Jan Struž vyštudoval Vysokú školu ekonomickú - obor ekonomika zahraničného obchodu. V roku 1973 nastúpil do Živnostenskej banky, kde pôsobil na rôznych pozíciach o.i. ako námestník generálneho riaditeľa. V roku 1986 bol menovaný do funkcie námestníka generálneho riaditeľa pobočky Živnostenskej banky v Londýne.

Ewout Steenbergen bude z pozície člena výkonnej rady ING ČR a SR riadiť retailové aktivity (t.j. v oblasti poistenia, dôchodkových fondov a retailového bankovníctva) tejto finančnej skupiny v Českej a Slovenskej republike. „ING kladie veľký dôraz na rozvoj svojich služieb pre individuálnych klientov. Chceme, aby ING nebola iba synonymom pre kvalitné retailové poistné produkty, ale aj pre retailové bankové produkty a služby," povedal Ewout Steenbergen.

Pre skupinu začal Ewout Steenbergen pracovať v roku 1993. V rokoch 1997 až 2000 zastával funkciu viceprezidenta ING Employee Benefits Europe, kde koordinoval európske aktivity ING v oblasti ponuky zamestnaneckých výhod a stimulov firmám. V júni 2000 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa ING Nationale-Nederlanden v Slovenskej republike, ktorú zastáva aj naďalej.

Ewout Steenbergen absolvoval v roku 1993 University of Amsterdam, odbor poistná matematika. Je členom Holandskej spoločenosti poistných matematikov. V roku 1992 získal vďaka svojej práci v oblasti poistnej matematiky tropjmesačný študijný pobyt v spoločnosti Nationale-Nederlanden Financial v kanadskom Toronte. V roku 1998 získal titul MBA na University of Rochester (USA) a University Nijenrode (Holandsko). Predtým, než szačal pracovať v iNG pracoval pre aktuársku poradenskú spoločnosť William Mercer v Amsterdame.

ING Group pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 100 000 zamestnancov. Je jednou z nejväčších finančných inštitúcií v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie. V Českej republike a v Slovenskej republike pôsobí od roku 1991. V Českej republike v rámci skupiny ING Group, pôsobí poisťovňa ING Nationale-Nederlanden, ING Penzijní fond a ING Interinvest. Popri týchto spoločnostiach zameriavajúcich sa predovšetkým na retailové služby tu pôsobí napríklad aj ING Bank, či ING Investment Management. V Slovenskej republike je ING Group zastúpená prostredníctvom ING Bank a poisťovne ING Nationale-Nederlanden.

ING Nationale Nederlanden