Alkohol a pyrotechnika na Silvestra vyjdú draho:

nižšie poistné plnenie a platba za ošetrenie v nemocnici z vlastného

Alkohol a pyrotechnika počas Silvestra vás môžu vyjsť veľmi draho: poisťovňa vám nemusí preplatiť úraz a zdravotná poisťovňa od vás môže vymáhať náklady za vaše ošetrenie. Vôbec najvyššiu škodu môžete utrpieť na zníženom poistnom plnení za trvalé následky, ak si nenávratne poškodíte zdravie. Na Silvestra preto zaobchádzajte s alkoholom radšej opatrne.

Úrazy spôsobené nadmerným pitím počas osláv príchodu Nového roka utrpia ročne na Slovensku stovky ľudí: rekordom posledného Silvestra bola Bratislava s 99 pacientmi ošetrovanými kvôli alkoholu. Promile v krvi vyjde draho hneď dvakrát. Zdravotné poisťovne majú právo a aj skutočne vymáhajú náklady na ošetrenie (v roku 2014 zaslali takmer 30-tisíc výziev na sumu vyše 6 miliónov eur) a komerčné poisťovne zase môžu krátiť alebo dokonca odmietnuť poistné plnenie.

Prístup životných poisťovní pri alkohole je rôzny: niektoré ho majú vo svojich poistných podmienkach ako absolútnu výluku, čiže aj pri malom promile v krvi  automaticky odmietajú uhradiť škodu. Väčšia časť z nich si stanovuje vyššiu hranicu (najčastejšie 1,5 promile), od ktorej nevyplatia, resp. podľa poistných podmienok nemusia vyplatiť poistné plnenie. Mnoho poisťovní si ponecháva právo posúdiť situáciu individuálne, čiže do akej miery pivo, víno či destilát prispeli k úrazu (je rozdiel, či škoda vznikla priamo následkom alkoholu alebo zranený človek síce mal niečo v krvi, avšak zranenie mu spôsobil niekto iný). „Je samozrejmé,  že počas Silvestra si každý z nás dá nejaký ten pohárik sektu. Neopláca sa však pitie preháňať, pretože spôsobené škody môžu byť vysoké a ak sa alkohol ukáže ako priama príčina škody, môže vám vaša poisťovňa znížiť plnenie,“ upozorňuje Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Stratiť tak napríklad môžete aj niekoľko tisíc eur (pri nižšom plnení za trvalé následky).

Čomu sa po vytriezvení, naopak, nevyhnete, sú nároky zdravotných poisťovní. Tzv. regresnú náhradu môžu vymáhať od každého, kto protiprávnym konaním spôsobí zranenie ich klientovi, resp. nedodržiava stanovený liečebný režim. Sem spadajú i zranenia spôsobené alkoholom.

Pyrotechniku má časť poisťovní vo výlukách, zvyšok ju toleruje
Štatisticky najčastejšími úrazmi zo silvestrovskej pyrotechniky sú poškodenia rúk, tváre, očí a uší, výnimkou nie sú ani smrteľné zranenia (naposledy výbuch podomácky vyrobenej pyrotechniky v obci Rybany počas Silvestra 2013). Takzvanú zábavnú pyrotechniku (poisťovne ju v poistných podmienkach zahŕňajú pod kategóriu výbušniny) má časť poisťovní automaticky vo výlukách, naopak zvyšok trhu ju toleruje. Ak sa chcete ochrániť, je vhodné siahnuť iba po pyrotechnike s označením (certifikátom) CE a zároveň vedieť, či vám v prípade zranenia vaša poistka uhradí pri trvalých následkoch odškodnenie za spôsobenú ujmu.

Problémom Slovákov je nízka poistná suma
V prípade, že utrpíte úraz kvôli alkoholu či pyrotechnike, je dobré mať poistku, ktorá podobné udalosti kryje. „Z praxe je zrejmé, že väčšina ľudí vôbec netuší, pred akými rizikami sú chránení svojou životnou a úrazovou poistkou. Najčastejším problém je príliš nízka poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu,“ vysvetľuje Jiří Čapek.  Je chybou počítať s celou poistnou sumou, pretože tú poisťovňa vypláca iba v prípade 100 % trvalých následkov úrazu. Ak však má poistenie nahradiť stratený príjem kvôli slabšie platenej práci (resp. zníženej šanci na zamestnanie), musí suma dostatočne kryť aj čiastkové poškodenia tela. Napríklad, poistná suma 100-tisíc eur síce znie dostatočne, avšak pri strate zraku na jedno oko z nej získate 50 %, čo môže, ale aj nemusí (vzhľadom na životné náklady alebo výšku dlhov) byť postačujúce odškodnenie. „Preto by ste si poistnú sumu mali nastaviť tak, aby ste pri následkoch nad 40-50 % poškodenia tela získali odškodnenie, ktoré vám spolu s invalidným dôchodkom od Sociálnej poisťovne vykryje základné životné náklady do konca života,“ dopĺňa J. Čapek. Pritom štatistiky Sociálnej poisťovne sú skôr skromné: priemerná výška invalidného dôchodku s trvalým poškodením do 70 % predstavuje priemerne 197,64 eur a pri poškodení nad 70 % (ťažké stavy vyžadujúce stálu pomoc či opateru) 352,64 eur. O to viac záleží na poistnej sume a podmienkach jej vyplatenia.

Príklad:
Akú náhradu z úrazového pripoistenia dostanete pri trvalých následkov úrazu pyrotechnikou?
•    Strata zraku oboch očí – 100 % poistnej sumy
•    Celková strata zraku jedného oka – 50 %
•    Strata sluchu jedného ucha - 15 %
•    Strata palca so zápästnou kosťou pravej ruky – 25 %
•    Strata dvoch článkov ukazováka pravej končatiny – 8 %


Zdroj: NN Životná poisťovňa, Pripoistenie trvalých následkov úrazu alebo choroby (STN3)

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014