Alkohol a pyrotechnika na Silvestra vyjdú draho:

nižšie poistné plnenie a platba za ošetrenie v nemocnici z vlastného

Alkohol a pyrotechnika počas Silvestra vás môžu vyjsť veľmi draho: poisťovňa vám nemusí preplatiť úraz a zdravotná poisťovňa od vás môže vymáhať náklady za vaše ošetrenie. Vôbec najvyššiu škodu môžete utrpieť na zníženom poistnom plnení za trvalé následky, ak si nenávratne poškodíte zdravie. Na Silvestra preto zaobchádzajte s alkoholom radšej opatrne.

Úrazy spôsobené nadmerným pitím počas osláv príchodu Nového roka utrpia ročne na Slovensku stovky ľudí: rekordom posledného Silvestra bola Bratislava s 99 pacientmi ošetrovanými kvôli alkoholu. Promile v krvi vyjde draho hneď dvakrát. Zdravotné poisťovne majú právo a aj skutočne vymáhajú náklady na ošetrenie (v roku 2014 zaslali takmer 30-tisíc výziev na sumu vyše 6 miliónov eur) a komerčné poisťovne zase môžu krátiť alebo dokonca odmietnuť poistné plnenie.

Prístup životných poisťovní pri alkohole je rôzny: niektoré ho majú vo svojich poistných podmienkach ako absolútnu výluku, čiže aj pri malom promile v krvi  automaticky odmietajú uhradiť škodu. Väčšia časť z nich si stanovuje vyššiu hranicu (najčastejšie 1,5 promile), od ktorej nevyplatia, resp. podľa poistných podmienok nemusia vyplatiť poistné plnenie. Mnoho poisťovní si ponecháva právo posúdiť situáciu individuálne, čiže do akej miery pivo, víno či destilát prispeli k úrazu (je rozdiel, či škoda vznikla priamo následkom alkoholu alebo zranený človek síce mal niečo v krvi, avšak zranenie mu spôsobil niekto iný). „Je samozrejmé,  že počas Silvestra si každý z nás dá nejaký ten pohárik sektu. Neopláca sa však pitie preháňať, pretože spôsobené škody môžu byť vysoké a ak sa alkohol ukáže ako priama príčina škody, môže vám vaša poisťovňa znížiť plnenie,“ upozorňuje Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Stratiť tak napríklad môžete aj niekoľko tisíc eur (pri nižšom plnení za trvalé následky).

Čomu sa po vytriezvení, naopak, nevyhnete, sú nároky zdravotných poisťovní. Tzv. regresnú náhradu môžu vymáhať od každého, kto protiprávnym konaním spôsobí zranenie ich klientovi, resp. nedodržiava stanovený liečebný režim. Sem spadajú i zranenia spôsobené alkoholom.

Pyrotechniku má časť poisťovní vo výlukách, zvyšok ju toleruje
Štatisticky najčastejšími úrazmi zo silvestrovskej pyrotechniky sú poškodenia rúk, tváre, očí a uší, výnimkou nie sú ani smrteľné zranenia (naposledy výbuch podomácky vyrobenej pyrotechniky v obci Rybany počas Silvestra 2013). Takzvanú zábavnú pyrotechniku (poisťovne ju v poistných podmienkach zahŕňajú pod kategóriu výbušniny) má časť poisťovní automaticky vo výlukách, naopak zvyšok trhu ju toleruje. Ak sa chcete ochrániť, je vhodné siahnuť iba po pyrotechnike s označením (certifikátom) CE a zároveň vedieť, či vám v prípade zranenia vaša poistka uhradí pri trvalých následkoch odškodnenie za spôsobenú ujmu.

Problémom Slovákov je nízka poistná suma
V prípade, že utrpíte úraz kvôli alkoholu či pyrotechnike, je dobré mať poistku, ktorá podobné udalosti kryje. „Z praxe je zrejmé, že väčšina ľudí vôbec netuší, pred akými rizikami sú chránení svojou životnou a úrazovou poistkou. Najčastejším problém je príliš nízka poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu,“ vysvetľuje Jiří Čapek.  Je chybou počítať s celou poistnou sumou, pretože tú poisťovňa vypláca iba v prípade 100 % trvalých následkov úrazu. Ak však má poistenie nahradiť stratený príjem kvôli slabšie platenej práci (resp. zníženej šanci na zamestnanie), musí suma dostatočne kryť aj čiastkové poškodenia tela. Napríklad, poistná suma 100-tisíc eur síce znie dostatočne, avšak pri strate zraku na jedno oko z nej získate 50 %, čo môže, ale aj nemusí (vzhľadom na životné náklady alebo výšku dlhov) byť postačujúce odškodnenie. „Preto by ste si poistnú sumu mali nastaviť tak, aby ste pri následkoch nad 40-50 % poškodenia tela získali odškodnenie, ktoré vám spolu s invalidným dôchodkom od Sociálnej poisťovne vykryje základné životné náklady do konca života,“ dopĺňa J. Čapek. Pritom štatistiky Sociálnej poisťovne sú skôr skromné: priemerná výška invalidného dôchodku s trvalým poškodením do 70 % predstavuje priemerne 197,64 eur a pri poškodení nad 70 % (ťažké stavy vyžadujúce stálu pomoc či opateru) 352,64 eur. O to viac záleží na poistnej sume a podmienkach jej vyplatenia.

Príklad:
Akú náhradu z úrazového pripoistenia dostanete pri trvalých následkov úrazu pyrotechnikou?
•    Strata zraku oboch očí – 100 % poistnej sumy
•    Celková strata zraku jedného oka – 50 %
•    Strata sluchu jedného ucha - 15 %
•    Strata palca so zápästnou kosťou pravej ruky – 25 %
•    Strata dvoch článkov ukazováka pravej končatiny – 8 %


Zdroj: NN Životná poisťovňa, Pripoistenie trvalých následkov úrazu alebo choroby (STN3)