Bezplatná medicínska poradňa pomáha klientom NN Slovensko s postcovidovým syndrómom

Až každý tretí človek, ktorý mal COVID-19, môže aj sedem mesiacov po prekonaní tohto ochorenia pociťovať tzv. post-COVID syndróm. Vyplýva to z údajov zverejnených v článku odborného časopisu The Lancet. 

Medzi najčastejšie postcovidové symptómy patria strata čuchu a chuti, únava a ťažkosti s dýchaním. Magazín The Lancet však upozorňuje aj na negatívne kognitívne dopady. Niektorí pacienti majú totiž bezpríznakový postcovidový syndróm, ktorý odhalí až náhodný odber krvi alebo zobrazovacie vyšetrenie. Česká pneumologická a ftizeologická společnost spomína, okrem vyššie uvedených častých symptómov, aj zadýchanie sa pri nenáročnej fyzickej aktivite, kašeľ, bolesť hlavy a končatín, búšenie srdca, a tiež zmenu nálady, stavy úzkosti či neschopnosť sústrediť sa.

To, či postačuje domáca liečba, závisí od závažnosti príznakov. Ak sú vážnejšie alebo trvajú pridlho, je potrebné obrátiť sa na všeobecného lekára. Ten posúdi, akého špecialistu pacient potrebuje. Ako potvrdzuje Sanatórium Dr. Guhra v Tatranskej Polianke, k najviac zasiahnutým orgánom patria pľúca a dýchací systém. Pacienti pociťujú problémy s dýchaním, pretrvávajúci kašeľ alebo majú nižšie okysličenie krvi. Sanatórium preto zaradilo do svojho liečebného programu i metódy respiračnej fyzioterapie, ktoré zahrňujú vhodnú pohybovú liečbu, starostlivosť o psychickú pohodu či poradenstvo v oblasti výživy. V susednej Českej republike, konkrétne vo Fakultnej nemocnici v Brne, ordinujú pacientom špeciálne cvičenie zamerané na zvýšenie svalovej sily končatín a trupu, dynamiku hrudného koša a chrbtice a osvojenie si správnych pohybových návykov.

V súvislosti s vyššie spomínanými častými symptómami začala NN Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me poskytovať svojim klientom bezplatnú COVID-19 poradňu. Klientom tak pomáhajú odborníci v oblasti pneumológie posúdiť, či majú alebo nemajú postcovidový syndróm: „Stačí vyplniť online dotazník, ktorý vyhodnotí vaše zdravotné komplikácie a poskytne vám personalizovnané odporúčania. Následne má klient možnosť skonzultovať svoje ťažkosti online alebo telefonicky s jedným z vybraných pneumológov,“ vysvetľuje tlačová hovorkyňa NN SR Daniela Tomášková. Ide o ďalší prémiový lekársky benefit, ktorý spoločnosť poskytuje svojim klientom zadarmo. Za posledný mesiac využilo niektorý z týchto lekárskych benefitov takmer 300 klientov NN Slovensko. 

Prémiové lekárske benefity – vrátane COVID-19 poradne, MRI vyšetrenia so skrátenou čakacou dobou, druhého názoru lekára alebo lekára na telefóne – sú dostupné každému, kto má s NN Slovensko uzatvorenú zmluvu minimálne na jeden produkt: životné poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier). Využije ho podľa svojich potrieb a preferencií, pričom si môže manažovať svoje požiadavky priamo cez webstránku a asistenčnú linku spoločnosti Diagnose.me. Okrem konzultácie svojho zdravotného stavu či zdravotných problémov rodinného príslušníka, si klienti môžu zarezervovať cez zákaznícku linku aj vyšetrenie až u 500 medicínskych špecialistov na Slovensku, a to na konkrétny čas a bez poplatku.