Chráňte svoje deti a komunikujte s nimi

Štatistiky hovoria, že v lete hrozí deťom dvojnásobne viac úrazov. Aj preto NN Životná poisťovňa poukazovala počas dovolenkového obdobia na význam ochrany a životného poistenia detí. A keďže v lete trávia rodičia oveľa viac času so svojimi ratolesťami, využila toto obdobie i Nadácia pre deti Slovenska, aby cez projekt „Správni rodičia“ upozornila rodičov na problematiku nedostatočnej komunikácie s deťmi.

Jedno posolstvo, jeden cieľ – pomáhame chrániť deti
Nadácia pre deti Slovenska odštartovala v júli tohto roku kampaň „Správni rodičia“, ktorou poukázala na nedostatočnú komunikáciu rodičov s deťmi (podľa prieskumu až 52 % zo 487 opýtaných detí uviedlo, že  rodičia im venujú málo pozornosti). Cieľom kampane bolo nielen apelovať na rodičov, aby s deťmi viac hovorili, ale im v tom aj prakticky pomohli (napríklad radami psychologičky na webstránke codetipotrebuju.sk). Celý projekt pritom originálne vystihuje video s hercom Ľubošom Kostelným.
NN Životná poisťovňa zase upozorňovala rodičov, že v lete hrozí ich deťom dvakrát viac úrazov a apelovala na ich správnu finančnú ochranu (napríklad uzatvorením Pripoistenia hospitalizácie dieťaťa). Aj keď podľa prieskumu tejto životnej poisťovne má deväť z desiatich rodičov strach z úrazu, len polovica poisťuje svoje deti pre prípad úrazu. Ak si chce rodič užiť pokojné dni s deťmi bez následkov, je dobré dieťa poistne chrániť.

Nadácia pre deti Slovenska je známa nezisková organizácia, ktorá pomáha deťom a mladým ľuďom v rôznych životných situáciách. Rovnako tak poslaním NN Životnej poisťovne je chrániť ľudí, dospelých aj ich deti, v kritických chvíľach života. Tieto dve inštitúcie už dlhodobo spolupracujú - ich spoločným cieľom je pomáhať deťom žiť krajšie a mnohostranne sa rozvíjať. Aj preto vznikol pod ich záštitou projekt Nová predstava, ktorý podporuje vzdelávanie stredoškolákov v oblasti financií. NN Slovensko tiež podporuje program a verejnú zbierku Hodina deťom. 

Profil Nadácie pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.