Finančná spoločnosť ING rozširuje služby internetového bankovníctva

Finančná spoločnosť ING rozširuje služby internetového bankovníctva

Od 19. mája rozširuje finančná spoločnosť ING ponuku internetového bankovníctva. Popri sporiacom účte ING Konto získajú klienti internetový prístup k svojim investíciám aj v ING Fondoch. A to všetko jednoducho a bezplatne.

„Klienti získajú spoločný prístup k ING Fondom a sporiacemu účtu ING Konto. Zjednoduší a urýchli im to manipuláciu s obidvomi produktmi ING, ku ktorým budú mať prístup 24 hodín denne“, hovorí Alexis George, generálna riaditeľka ING ČR/SR. „Je to veľmi jednoduchý systém, preto je prístupný de facto pre každého.“

Aké výhody prináša ING internetové bankovníctvo
Klient si predovšetkým bude môcť kontrolovať aktuálny stav svojho portfólia a súčasne môže aktívne obchodovať s ING Fondmi. Jednoduché sú Nákupy Fondov z ING Konta. Prestupy medzi Fondmi alebo odkupy z podielových fondov sú teraz záležitosťou niekoľkých krátkych okamihov. Samozrejmosťou je možnosť zmeniť on-line svoje osobné údaje alebo informácie v investičnom dotazníku.

Garancia zabezpečenia
Spoločnosť ING venovala mimoriadnu pozornosť bezpečnosti systému. Implementované sú všetky štandardné bezpečnostné mechanizmy proti zneužitiu, vrátane šifrovanej komunikácie medzi klientom a ING. Celý prístup je chránený jedinečnými prístupovými prvkami, ktoré sú známe výhradne klientovi. Ak by sa niekto pokúšal „hádať“ prístupové prvky, prístup klienta bude po treťom neúspešnom prihlásení zablokovaný.

Ďalším dôležitým bezpečnostným prvkom je nastavenie SMS autorizácie. V prípade, že chce klient zaslať peňažné prostriedky z ING Fondov mimo ING Banky, je nutné použiť autorizačnú SMS správu, ktorá obsahuje jedinečný bezpečnostný kód. Bez neho nie je možné odkup do inej banky vykonať.

Ako si klient systém sprevádzkuje
Ak už má klient dohodnutú zmluvu pre investovanie do ING Fondov, dostane v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch informačný list a systém sa pre neho sprístupní. Oslovovanie klientov je z kapacitných dôvodov rozdelené do niekoľkých etáp. Ak klient nechce čakať a chce používať systém čo najskôr, môže zatelefonovať na telefónne číslo Kontaktného centra ING a dohodnúť si internetový prístup k svojím investíciám v ING Fondoch skôr.

Pre nových klientov je zmluva o investovaní do ING Fondov zriadená zdarma. Bezplatné je aj využívanie služieb internetového bankovníctva.

ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá poskytuje služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac než 50 krajinách sveta. Podľa najnovšieho rebríčka časopisu Fortune je ING podľa tržieb najväčšou finančnou inštitúciou na svete.

Kontakt: Katarína Dobrovodská, ING Spokesperson & PR specialist, tel: +421 2 59 313 659, mail: