Firmy po celom svete podporujú rôznorodosť a prístup bez predsudkov

Téma rôznorodosti je v posledných mesiacoch veľmi aktuálna a podporujú ju firmy či jednotlivci po celom svete. Tento trend vníma aj NN Slovensko a rovnako sa angažuje v tejto oblasti. V súlade s myšlienkou jedinečnosti, s posolstvom byť sám sebou a rešpektovať podstatu a názory iných, NN SR podpísala 31. mája 2021 Chartu diverzity Slovensko. 

NN Slovensko sa tak stala ambasádorom slovenskej Charty diverzity a zaradila sme sa medzi 99 firiem, ktoré podporujú rozmanité pracovné prostredie založené na otvorenosti, férovosti a dôvere. Deň online podpisu pripadol symbolicky na medzinárodný Deň diverzity. Úlohy hlavnej ambasádorky sa zhostila Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR. 

Téma rôznorodosti je v posledných mesiacoch veľmi aktuálna a podporujú ju firmy či jednotlivci po celom svete. Tento trend vníma aj NN Slovensko a rovnako sa angažuje v tejto oblasti. V súlade s myšlienkou jedinečnosti, s posolstvom byť sám sebou a rešpektovať podstatu a názory iných, NN SR podpísala 31. mája 2021 Chartu diverzity Slovensko. 

Cieľom charty, ako aj celej iniciatívy diverzita a inklúzia, je vyzdvihnúť odlišnosť každého človeka a zdôrazniť potrebu tolerancie a prístupu bez predsudkov. Hodnotovo sú posolstvá naviazané na Vyhlásenie o diverzite a inklúzii skupiny NN. 

Spoločnosť NN so všetkou vážnosťou realizuje projekty s cieľom uviesť myšlienku jedinečnosti a férovosti do praxe. Chce vytvárať best practices a inšpirovať ďalšie firmy. Napríklad, v januári tohto roka zaviedla ako úplne prvá firma na Slovensku 4-dňový pracovný týždeň. Ide o pilot s cieľom podporiť work-life balans svojich zamestnancov, a taktiež flexibilitu práce. A keďže sa tento pracovný model osvedčil, bude NN pokračovať v 4-dňovom pracovnom režime predbežne do konca roka: „Vychádzame z toho, že každý zamestnanec sa nachádza v odlišnej situácii a má rozdielne existenčné potreby. Štvordňový pracovný týždeň dáva ľuďom príležitosť pružnejšie a komfortnejšie si zladiť pracovný a súkromný život. Naším cieľom je eliminovať stres a podporiť osobný rozvoj zamestnancov. Rozhodli sme sa preto pokračovať v tomto systéme práce. Ide však o dobrovoľný model práce ako alternatíva k 5-dňovému režimu. Každý zamestnanec si môže vybrať na základe svojich preferencií, v akom režime chce pracovať, pretože nie každému musí vyhovovať 4-dňový pracovný týždeň,“ hovorí M. Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR. Pracovníci NN si tak naďalej môžu vybrať, či si týždenný pracovný fond odpracujú za štandardných 5 dní alebo za 4 dni, a to bez vplyvu na ich mzdu či iné benefity.  

Okrem flexibilnej pracovnej doby podporuje NN kariérny a osobný rast žien. V apríli firma zaviedla komunitný ženský klub s cieľom podporiť ženy v budovaní kariéry, vzájomne sa inšpirovať a spájať a dlhodobo tiež podporuje zrovnoprávnenie podmienok odmeňovania pre mužov aj ženy. Dôležitou súčasťou diverzity v NN je aj veková rovnocennosť pri nábore nových kolegov, ale i v každodennom fungovaní v tímoch a vytváranie diverzných a inkluzívnych pracovných podmienok. 

Som rada, že čoraz viac firiem na Slovensku sa začína riadiť odporúčaním, aby vnímali jedinečnosť každého človeka. Individuálny prístup a upustenie od škatuliek a šablón je nespochybniteľný trend, ktorý môže z pracoviska spraviť ľudské a príjemné prostredie, kde každý môže byť sám sebou a vďaka tomu zo seba vydať to najlepšie,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a senior programová manažérka pre CSR v Nadácii Pontis, ktorá zastrešuje aj Chartu diverzity na Slovensku. 

Výskumy potvrdzujú, že diverzita a inklúzia pomáhajú nielen zamestnancom, ale aj samotným firmám. Podľa najnovšej štúdie McKinsey&Company sa zväčšuje rozdiel vo výkonnosti medzi lídrami v diverzite a inklúzii a ostatnými firmami. Spoločnosti, ktoré sa umiestňujú v hornej štvrtine z pohľadu zastúpenia žien vo vedení, majú o 25 % vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu nadpriemernú ziskovosť. Čím vyššie zastúpenie žien, tým lepšie výsledky. Odborníci však upozorňujú, že diverzita nie je len o vedení a zastúpení žien a mužov, ale aj o kultúrnej diverzite. Odhalila, že v tomto prípade je rozdiel v profitabilite ešte väčší, až 36 %.