Firmy zamestnancom tento rok prispievajú viac na poistné produkty, menej na vzdelávanie

Firmy zamestnancom tento rok prispievajú viac na poistné produkty, menej na vzdelávanie

Zamestnanecké benefity ako nástroj motivácie zamestnancov využívajú takmer všetky firmy. Približne dve tretiny slovenských firiem však pre tento rok zmenili ich ponuku. Celkovo 88 % zamestnávateľov tento rok prispieva zamestnancom na dôchodkové sporenie, na životné poistenie je to celkom 22 % firiem. Vyplýva to z júnového prieskumu spoločnosti ING, ktorý uskutočnila medzi stredne veľkými firmami.

V oblasti daňovo nezvýhodnených benefitov (služobný automobil, mobilný telefón atď.) sa zamestnávatelia nechystajú v podstate k žiadnym razantným krokom. Jediná zmena, ktorú pripravujú, sa týka oblasti životného poistenia: celkom 17,6 % spoločností, ktoré doteraz ŽP ponúkali, ho v tomto roku už zrušili, alebo sa chystajú zrušiť. Naopak 18,8 % príspevok na životné poistenie nanovo zavedie. Celkovo teda bude na životné poistenie prispievať 22 % firiem.

Pri daňovo zvýhodnených benefitoch (napr. stravné lístky, vzdelávanie) zamestnávatelia deklarovali záujem zachovať súčasný systém. Významne však vzrástol počet zamestnávateľov, ktorí od tohto roku začnú nanovo (alebo už začali) ponúkať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. V prieskume ING sa k tomu prihlásilo 38 % zo všetkých respondentských firiem. Naopak zrušiť sa ho chystá len 3 % firiem. Celkovo, teda v tomto roku ponúkne svojim zamestnancom príspevok na DDS, 88 % firiem.

Ďalšia zmena oproti minulému roku je zrušenie príspevku na vzdelávanie v prípade 11 % firiem, ktoré ho doteraz v ponuke benefitov mali. Počet firiem, ktoré ponúkajú stravné lístky, ostane v tomto roku rovnaký.

Ako motiváciu zamestnancov, spomínali respondenti v otvorenej otázke (teda spontánne), najviac DDS (25 %) a skupinové poistenie (25%).

„Zamestnanecké benefity sú jedným z najefektívnejších nástrojov motivácie zamestnancov. Aj napriek súčasnej zložitej situácii si to firmy uvedomujú a zmenami systémov zamestnaneckých benefitov sa snažia udržať si kvalitných zamestnancov, prípadne ponukou týchto benefitov prilákať nových,“ hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Obdobný výskum spoločnosť ING usporiadala v máji aj v Českej republike. Na rozdiel od Slovenska, českí zamestnávatelia, plánujú v zamestnaneckých výhodách, ktoré sa výrazne dotknú tiež príspevkov na životné poistenie a dôchodkové pripoistenie, zmeny. Na dôchodkové pripoistenie bude v rovnakej výške ako vlani prispievať 56 % firiem, čiastku navýši 15 % firiem a ako nový benefit ho zamestnancom ponúkne (prípadne už ponúklo) 5 % podnikov. Životné poistenie sa nanovo v systéme benefitov objaví v 44 % respondentských spoločností, rovnaká výška príspevku ostane v 22 % a jeho navýšenia sa dočkajú zamestnanci v 2 % firiem.

***
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, poskytujúca služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 50 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov vo viac než 40 krajinách sveta.

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: