GarantING – investícia a poistenie v jednom - aj vy môžete investovať a súčasne sa poistiť!

GarantING – investícia a poistenie v jednom - aj vy môžete investovať a súčasne sa poistiť!

Času máme málo a za všetko sa platí. Preto s peniazmi, ktoré zarobíme, chceme nakladať čo najrozumnejšie. Preto by sme sa o našich peniazoch mali radiť predo všetkým s odborníkmi, spoliehať sa na dobrú značku, dlhoročne tradície a medzinárodne skúsenosti.

ING je finančná spoločnosť holandského pôvodu, má dlhoročné medzinárodné skúsenosti
a odborníkov na celom svete. Práve teraz prináša ING Životná poisťovňa mimoriadnu príležitosť, ktorá stojí za zváženie.
Investovať a súčasne byť poistený, to je investičné poistenie GarantING, nový produkt ING Životnej poisťovne SR. Investičné poistenie GarantING je určené fyzickým i právnickým osobám.
Ponúka zhodnotenie úspor potenciálnym výnosom až 10 % ročne počas piatich rokov. Výnos je viazaný na výkonnosť koša 15 prestížnych svetových akcií v Japonsku, Európe a USA (tzv.
blue chips). Keďže ide o limitovanú ponuku v časovom rozpätí od 1. 6. do 25. 7. maximálne do vypredania tranže, potenciálni klienti by investíciu nemali dlho odkladať.

V čom sú najväčšie výhody investičného poistenia GarantING?

Investičné poistenie GarantING je jednoduchý, investične orientovaný produkt životného poistenia. Cieľom je zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov prostredníctvom
výhodnej investície počas poistnej doby 5 rokov. Zhodnotenie investície počas poistnej doby je tiež spojené s poistnou ochranou pre prípad úmrtia počas doby poistenia.
Veľkou výhodou je, že investičné poistenie GarantING klientovi garantuje 100 % hodnoty jeho počiatočnej investície na konci poistnej doby. * Počiatočná investícia sa rovná zaplatenému jednorazovému poistnému zníženému o jednorazové rizikové poistné za krytie rizika úmrtia a jednorazový vstupný poplatok. K mimoriadnym výhodám produktu nepochybne patrí vynikajúca príležitosť získať ročný výnos 10 % počiatočnej hodnoty investície, tzv. kupón, pri splnení podmienok pre pripísanie kupónu v danom roku. V prípade očakávaného vývoja môže investor získať za 5 rokov až 5 kupónov, každý v hodnote 10 %! Konečná možná výška zhodnotenia je mimoriadne vysoká. Viac informácií na www.ing.sk alebo na telefónnom čísle ING Kontaktného centra 0850 111 464.

Efekt snehovej gule

Podmienky získania kupónov sú pre klienta viac než zaujímavé a hrajú v jeho prospech. V prípade splnenia podmienky pripísania kupónu v danom roku sa totiž zároveň pripíšu aj kupóny za všetky predchádzajúce roky, kedy sa podmienky pripísania kupónu nesplnili a kupón pripísaný nebol. Čiže v prípade, že by podmienka pripísania kupónu nebola splnená
napríklad 1. a 2. rok, avšak tretí rok už áno, kupón sa klientovi pripíše nielen za tretí rok, ale aj za 2 predchádzajúce roky.

Ďalšie plusy – prístup k peniazom, hladký prechod na euro

Hoci doba trvania investície je iba 5 rokov, môže sa stať, že klient bude potrebovať určitú čiastku alebo celú investíciu vybrať. Investičné poistenie GarantING poskytuje túto možnosť. Je možné vybrať časť finančných prostriedkov alebo poistenie predčasne ukončiť – v takýchto prípadoch však klient získa finančné prostriedky za trhovú cenu v čase výberu.
V prípade poistnej udalosti si klient už pri uzatváraní poistenia sám zvolí, či poistné plnenie bude vyplatené oprávneným osobám ihneď pri vzniku poistnej udalosti, no bez garancií, alebo na konci poistného obdobia vrátane garancií. Pri poistnej udalosti vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe okrem hodnoty klientovho účtu aj poistnú sumu 663,87 € / 20 000 SKK.
Každá koruna, ktorú investujete prostredníctvom investičného poistenia GarantING, sa po prechode na euro celkom automaticky zmení na novú menu bez toho, aby ste museli čokoľvek robiť, vypisovať či platiť. Investičné poistenie GarantING vám zabezpečí všetky výhody, ktoré malo v korunách, aj v eurách.

Výnosy a „blue chips“

Investičná časť produktu GarantING je pripravená výnimočne starostlivo tak, aby sa investované prostriedky mohli zúročiť s čo najvyšším efektom a garanciou. Zaplatené poistné je investované do Zaisteného fondu 1, pripraveného s dôsledne vybraným partnerom Österreichische Volksbanken AG. Výnos produktu je naviazaný na výkonnosť koša 15 blue
chips akcií najväčších spoločností zaradených do najznámejších svetových indexov obchodovaných na burzách v Japonsku, USA a západnej Európe (Tokyo Gas, Nissan Motor, Tokyo Electric Power, Kirin Holdings, Volvo AB, Fortis NV, Mediaset SPA, Rentokoil Initial, Astra Zeneca, Altria Group, Avon Prods, Gas Natural SDG, Thomson, Valeo SA, Porsche Preferred).

Pozor – ponuka je časovo aj objemovo obmedzená Od 1. 6. do 25. 7. 2008

Táto jedinečná ponuka je časovo aj objemovo obmedzená a ak ste sa rozhodli využiť jej výhody, treba tak urobiť čo najskôr. Od 1. 6. do 25. 7. 2008 kontaktujte svojho finančného agenta ING. Ak ešte nie ste klientom ING, pokojne zatelefonujte na číslo ING Kontaktného centra alebo žiadajte informácie či schôdzku prostredníctvom internetu. Podmienkou na investovanie a uzatvorenie zmluvy v stanovenom termíne je pripísanie poistnej sumy v minimálnej výške 3319,39 € / 100 000 SKK účet ING Životnej poisťovne. Ponuka platí do vypredania tranže.