GarantING – investícia a poistenie v jednom - aj vy môžete investovať a súčasne sa poistiť!

GarantING – investícia a poistenie v jednom - aj vy môžete investovať a súčasne sa poistiť!

Času máme málo a za všetko sa platí. Preto s peniazmi, ktoré zarobíme, chceme nakladať čo najrozumnejšie. Preto by sme sa o našich peniazoch mali radiť predo všetkým s odborníkmi, spoliehať sa na dobrú značku, dlhoročne tradície a medzinárodne skúsenosti.

ING je finančná spoločnosť holandského pôvodu, má dlhoročné medzinárodné skúsenosti
a odborníkov na celom svete. Práve teraz prináša ING Životná poisťovňa mimoriadnu príležitosť, ktorá stojí za zváženie.
Investovať a súčasne byť poistený, to je investičné poistenie GarantING, nový produkt ING Životnej poisťovne SR. Investičné poistenie GarantING je určené fyzickým i právnickým osobám.
Ponúka zhodnotenie úspor potenciálnym výnosom až 10 % ročne počas piatich rokov. Výnos je viazaný na výkonnosť koša 15 prestížnych svetových akcií v Japonsku, Európe a USA (tzv.
blue chips). Keďže ide o limitovanú ponuku v časovom rozpätí od 1. 6. do 25. 7. maximálne do vypredania tranže, potenciálni klienti by investíciu nemali dlho odkladať.

V čom sú najväčšie výhody investičného poistenia GarantING?

Investičné poistenie GarantING je jednoduchý, investične orientovaný produkt životného poistenia. Cieľom je zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov prostredníctvom
výhodnej investície počas poistnej doby 5 rokov. Zhodnotenie investície počas poistnej doby je tiež spojené s poistnou ochranou pre prípad úmrtia počas doby poistenia.
Veľkou výhodou je, že investičné poistenie GarantING klientovi garantuje 100 % hodnoty jeho počiatočnej investície na konci poistnej doby. * Počiatočná investícia sa rovná zaplatenému jednorazovému poistnému zníženému o jednorazové rizikové poistné za krytie rizika úmrtia a jednorazový vstupný poplatok. K mimoriadnym výhodám produktu nepochybne patrí vynikajúca príležitosť získať ročný výnos 10 % počiatočnej hodnoty investície, tzv. kupón, pri splnení podmienok pre pripísanie kupónu v danom roku. V prípade očakávaného vývoja môže investor získať za 5 rokov až 5 kupónov, každý v hodnote 10 %! Konečná možná výška zhodnotenia je mimoriadne vysoká. Viac informácií na www.ing.sk alebo na telefónnom čísle ING Kontaktného centra 0850 111 464.

Efekt snehovej gule

Podmienky získania kupónov sú pre klienta viac než zaujímavé a hrajú v jeho prospech. V prípade splnenia podmienky pripísania kupónu v danom roku sa totiž zároveň pripíšu aj kupóny za všetky predchádzajúce roky, kedy sa podmienky pripísania kupónu nesplnili a kupón pripísaný nebol. Čiže v prípade, že by podmienka pripísania kupónu nebola splnená
napríklad 1. a 2. rok, avšak tretí rok už áno, kupón sa klientovi pripíše nielen za tretí rok, ale aj za 2 predchádzajúce roky.

Ďalšie plusy – prístup k peniazom, hladký prechod na euro

Hoci doba trvania investície je iba 5 rokov, môže sa stať, že klient bude potrebovať určitú čiastku alebo celú investíciu vybrať. Investičné poistenie GarantING poskytuje túto možnosť. Je možné vybrať časť finančných prostriedkov alebo poistenie predčasne ukončiť – v takýchto prípadoch však klient získa finančné prostriedky za trhovú cenu v čase výberu.
V prípade poistnej udalosti si klient už pri uzatváraní poistenia sám zvolí, či poistné plnenie bude vyplatené oprávneným osobám ihneď pri vzniku poistnej udalosti, no bez garancií, alebo na konci poistného obdobia vrátane garancií. Pri poistnej udalosti vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe okrem hodnoty klientovho účtu aj poistnú sumu 663,87 € / 20 000 SKK.
Každá koruna, ktorú investujete prostredníctvom investičného poistenia GarantING, sa po prechode na euro celkom automaticky zmení na novú menu bez toho, aby ste museli čokoľvek robiť, vypisovať či platiť. Investičné poistenie GarantING vám zabezpečí všetky výhody, ktoré malo v korunách, aj v eurách.

Výnosy a „blue chips“

Investičná časť produktu GarantING je pripravená výnimočne starostlivo tak, aby sa investované prostriedky mohli zúročiť s čo najvyšším efektom a garanciou. Zaplatené poistné je investované do Zaisteného fondu 1, pripraveného s dôsledne vybraným partnerom Österreichische Volksbanken AG. Výnos produktu je naviazaný na výkonnosť koša 15 blue
chips akcií najväčších spoločností zaradených do najznámejších svetových indexov obchodovaných na burzách v Japonsku, USA a západnej Európe (Tokyo Gas, Nissan Motor, Tokyo Electric Power, Kirin Holdings, Volvo AB, Fortis NV, Mediaset SPA, Rentokoil Initial, Astra Zeneca, Altria Group, Avon Prods, Gas Natural SDG, Thomson, Valeo SA, Porsche Preferred).

Pozor – ponuka je časovo aj objemovo obmedzená Od 1. 6. do 25. 7. 2008

Táto jedinečná ponuka je časovo aj objemovo obmedzená a ak ste sa rozhodli využiť jej výhody, treba tak urobiť čo najskôr. Od 1. 6. do 25. 7. 2008 kontaktujte svojho finančného agenta ING. Ak ešte nie ste klientom ING, pokojne zatelefonujte na číslo ING Kontaktného centra alebo žiadajte informácie či schôdzku prostredníctvom internetu. Podmienkou na investovanie a uzatvorenie zmluvy v stanovenom termíne je pripísanie poistnej sumy v minimálnej výške 3319,39 € / 100 000 SKK účet ING Životnej poisťovne. Ponuka platí do vypredania tranže.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014