III. pilier od ING si môžete uzatvoriť aj vo VÚB banke

III. pilier od ING si môžete uzatvoriť aj vo VÚB banke

Najnovšie si záujemcovia o sporenie v III. pilieri od spoločnosti ING Tatry-Sympatia môžu túto formu zabezpečenia sa na dôchodok uzatvoriť na každej pobočke VÚB banky. ING Tatry-Sympatia tak po dlhoročnej spolupráci s VÚB, ktorá je jej depozitárom, rozširuje strategickú kooperáciu s touto spoločnosťou.

Služba je určená predovšetkým pre tých, ktorí majú záujem o sporenie v III. pilieri vo fondoch ING Tatry-Sympatia, ale pred on-line uzatvorením zmluvy majú stále rešpekt a najbližšia pobočka ING nie je v ich blízkom okolí. Práve pre nich bude určite zaujímavá ponuka od VÚB, v rámci ktorej si túto formu sporenia na jeseň života budú môcť uzatvoriť v ktorejkoľvek pobočke banky. Klientsky servis bude naďalej poskytovať výlučne doplnková dôchodková spoločnosť, preto aj po uzatvorení si III. piliera na pobočke VÚB banky bude potrebné obrátiť sa s otázkami či dodatočnými požiadavkami vždy na pracovníkov ING Tatry-Sympatia, a to prostredníctvom Klientskej linky alebo na ktorejkoľvek pobočke ING Tatry-Sympatia.

„Som veľmi rád, že Všeobecná úverová banka súhlasila so zaradením doplnkového dôchodkového sporenia od ING Tatry-Sympatia medzi svoje ponúkané produkty. Tento krok znamená posilnenie našej snahy byť ku klientom čo najbližšie,“ zhodnotil Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ ING pre dôchodky a firemný obchod a ďalej dodal „zároveň chcem uistiť našich súčasných aj budúcich klientov, že napriek rozširovaniu ponuky on-line produktov rozhodne nezabúdame ani na tých, ktorí naďalej uprednostňujú osobnú komunikáciu priamo na pobočke.“

ING Tatry-Sympatia, d.d.s, a.s., spoločnosť so 16 ročnou tradíciou, je lídrom tretieho piliera predstavujúceho dobrovoľné – doplnkové dôchodkové sporenie. Rok 2012 bol pre ING Tatry-Sympatia mimoriadne úspešný, a to aj napriek tomu, že finančné trhy stále prechádzajú zložitou situáciou. Výnosy ING Tatry-Sympatia za rok 2012 dokonca patrili k najlepším na trhu doplnkového dôchodkového sporenia.