ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky je účastníkom holandského systému ochrany vkladov.

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky je účastníkom holandského systému ochrany vkladov.

Po nadobudnutí účinnosti novely slovenského zákona o ochrane vkladov budú príslušné vklady klientov chránené v rozsahu danom týmto systémom ochrany vkladov, t.j. náhrada za nedostupný vklad sa poskytuje maximálne do výšky 100 000 € / 3 012 600 SKK.