ING detské pripoistenie sa vzťahuje už na liečbu trvajúcu viac ako 10 dní

ING detské pripoistenie sa vzťahuje už na liečbu trvajúcu viac ako 10 dní

Pokiaľ dieťa príde k úrazu, ktorý si vyžiada pobyt doma alebo v nemocnici, máva to často významný vplyv na finančnú situáciu celej rodiny. To je jeden z dôvodov, prečo ING prichádza s novým pripoistením denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa. Tento nový poistný produkt je určený predovšetkým matkám, ktoré chcú mať istotu, že v prípade potreby budú môcť svojmu dieťaťu zabezpečiť nadštandardnú liečbu, alebo s ním ostať doma bez negatívneho finančného dopadu na celú rodinu.

Pokiaľ sa v rodine stane nepríjemná udalosť a príde k úrazu dieťaťa, často to negatívne ovplyvní finančnú situáciu celej rodiny. Mnohokrát vzniknú neplánované výdavky (zdravotné pomôcky, sádra, príplatky za nadštandardné lieky alebo liečebné procedúry) a najmä, pokiaľ matka ostane s dieťaťom doma, prichádza o významnú časť svojho štandardného zárobku. Z týchto dôvodov ING ponúka pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa.

Toto pripoistenie sa od konkurenčných líši predovšetkým tým, že vyplácanie plnenia prebieha aj pri menších úrazoch a naviac, pri závažnejších úrazoch, zvyšuje vyplácanú dennú dávku na dvojnásobok. Pokiaľ liečenie trvá viac ako 10 dní, za každý deň (vrátane prvých 10) je vyplácaná denná dávka, pričom za dni hospitalizácie dokonca dvojnásobná. „Niektoré poisťovne vyplácajú poistné plnenie až pri minimálnej dobe liečenia 15 dní, niekedy dokonca až po troch týždňoch liečby. V prieskume, ktorý sme realizovali pred uvedením nového produktu na trh, sme sa stretli s oprávneným názorom rodičov, že úrazy, ktoré by vyžadovali tak dlhú dobu liečenia, sa nestávajú tak často. Preto sme sa rozhodli, že požadovanú dobu liečenia stlačíme na minimum, a významne tak rozšírime množstvo prípadov, na ktoré by sa poistné plnenie vzťahovalo,“ uviedol Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa, a.s.

ING už niekoľko týždňov úspešne ponúka napr. pripoistenie trvalých následkov úrazu alebo pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu pre dospelých. Podľa Viktora Kouřila je nové detské pripoistenie len ďalším logickým rozšírením portfólia ING.

Kontakt: Alexandra Gjurić, tel.: 00420 257 473 290; e-mail: