ING Poisťovňa má prvé pripoistenie kritických chorôb, ktoré nezaniká pri poistnej udalosti

ING Poisťovňa má prvé pripoistenie kritických chorôb, ktoré nezaniká pri poistnej udalosti

Pripoistenie kritických chorôb na slovenskom trhu čaká zásadná zmena. ING Životná poisťovňa ponúka pripoistenie, ktoré ako prvé umožňuje poistiť si chorobu, ktorú človek v minulosti už prekonal. Zároveň poistenie nezaniká pri prvej poistnej udalosti, ale trvá až do vyčerpania  100 % poistnej sumy. ING Životná poisťovňa túto možnosť ponúka v dvoch variantoch – pripoistenie pre skupinu 67 kritických chorôb vrátane rakoviny alebo výlučne ako pripoistenie pre prípad vzniku rakoviny. Obe novinky pritom pokrývajú rakovinu in situ (lokalizovanú rakovinu v najskoršom štádiu) aj rakovinu v konečnom štádiu a pokrývajú aj opakované ochorenia.

„Štandardné poistenie kritických chorôb diagnózou ochorenia a následnou výplatou poistného plnenia automaticky zaniká. ING však prináša zmenu, keď poistnú sumu možno čerpať po častiach až do vyplatenia jej plnej hodnoty. Pre poisteného to znamená, že si čerpanie z poistenia môžu flexibilne prispôsobiť a zostáva im poistné krytie aj v prípade, keď chorobu prekonajú,“ vysvetľuje Marcela Pekárková, produktová manažérka ING Životnej poisťovne.

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb a pripoistenie špeciálne pre prípad rakoviny

ING Životná poisťovňa po novom ponúka výber z dvoch pripoistení, a to kritických chorôb, ktorých súčasťou je aj rakovina a špeciálne pripoistenie zamerané výlučne na rakovinu dospelých. „Kritická choroba znamená pre chorého, ale aj pre jeho rodinu, značnú finančnú záťaž. A to nehovoríme len o nákladoch spojených s liečbou či rehabilitáciou, ale aj o pokrytí základných potrieb pre zaistenie chodu domácnosti. Počas choroby sa rodina môže dostať do úzkych, pretože nemocenské dávky predstavujú len zlomok mzdy,“ uvádza Marcela Pekárková.

Pripoistenie takmer 70 diagnóz vrátane lokalizovanej rakoviny

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb ING Životnej poisťovne pokrýva celkom 67 diagnóz. Súčasťou sú nielen nádorové ochorenia, infarkt a mozgová mŕtvica, ale aj turistické choroby a ochorenia ako encefalitída, borelióza či žltačka. Unikátom tohto produktu je však pripoistenie rakoviny in situ, teda lokalizovanej rakoviny, ktorá sa po diagnóze už ďalej nešíri a u pacienta sa dá očakávať plné uzdravenie. Zaujímavosťou je aj krytie ochorení v konečnom štádiu, teda takých, ktoré sú postupujúce, nevyliečiteľné a ktorých prognóza je počítaná v niekoľkých mesiacoch. V tom prípade je klientovi vyplatených dokonca
150 % poistnej sumy.
Pripoistenie pre prípad rakoviny je zamerané na diagnózu rakovina. Aj tento produkt hradí štádium in situ a konečné štádium, čo nie je na trhu obvyklé.

Začínajú si Slováci uvedomovať výhody poistnej ochrany?

Podľa prieskumu ING Životnej poisťovne je medzi Slovákmi najčastejším dôvodom uzatvorenia pripoistenia kritických chorôb zaistenie rodiny (49 %), celkovo 44 % Slovákov tiež spomenulo potrebu finančnej nezávislosti. Podľa prieskumu nie je dôležité iba poistenie samotné, ale tiež počet diagnóz, na ktoré sa vzťahuje. „Výsledky prieskumu ukazujú, že si Slováci uvedomujú význam životného poistenia a ochrany, ktorú im poskytuje. Ich podpoistenosť však zatiaľ stále svedčí o opaku - v porovnaní so západoeurópskym trhom je priemerné poistné zhruba tretinové,“ uzatvára Marcela Pekárková.

 

Výhody pripoistenia kritických chorôb od ING Životnej poisťovne

 

  • Najširšie pripoistenie kritických chorôb na slovenskom trhu – pokrýva 67 diagnóz vrátane rakoviny
  • Pri poistnej udalosti poistenie nezaniká, až kým nie je vyplatených 100 % poistnej sumy
  • Jediné poistenie rakoviny in situ (lokalizovanej rakoviny)
  • Vyplatenie poistného plnenia už v momente diagnózy
  • Bonus 50 % poistnej sumy pri konečnom štádiu ochorenia
  • Možnosť výberu z dvoch variantov pripoistenia

O prieskume

Prieskum pre ING Životnú poisťovňu realizovala nezávislá výskumná agentúra Factum Invenio. Dopytovanie prebiehalo on-line formou v dňoch 7. až 15. decembra 2011. Prieskumu sa zúčastnilo celkom 500 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí buď majú zjednané ŽP alebo ho do budúcna neodmietajú.