ING prevzala prvú licenciu na doplnkové dôchodkové sporenie

ING prevzala prvú licenciu na doplnkové dôchodkové sporenie

PDDP Tatry-Sympatia, člen finančnej skupiny ING v SR, dnes v Národnej banke Slovenska prevzala historicky prvé povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (skrátene d.d.s.). Nová spoločnosť bude vytvárať a spravovať doplnkové dôchodkové fondy a poskytovať doplnkové dôchodkové sporenie pre slovenských klientov pod názvom
ING Tatry-Sympatia, d.d.s, a.s. odo dňa zápisu do obchodného registra, ktorý sa očakáva 1. februára 2006.

Generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky ING SR Frans van der Ent uvítal možnosť ponúkať na Slovensku moderný doplnkový dôchodkový produkt, umožňujúci zaujímavé výnosy prostredníctvom úspešnej správy aktív. „Transformačný proces bol náročným projektom, ktorý dokázal vysokú profesionalitu zainteresovaných ľudí. Som hrdý na všetkých, ktorí sa podieľali na tomto cennom projekte. ING dosiahla výborné výsledky v oblasti správy aktív a som si istý, že slovenskí klienti ocenia túto silnú stránku aj v rámci tretieho piliera dôchodkového systému, dodal.

PDDP Tatry-Sympatia sa stala členom ING po akvizícii jej správcu VSP Tatry,a.s. v lete 2005. Druhým dôležitým projektom, ktorý bude po transformácii implementovaný, je ďalšia integrácia v rámci štruktúry ING ČR/SR.

Na svojom januárovom zasadnutí Správna rada PDDP Tatry-Sympatia vzala na vedomie rezignáciu Michala Němca z pozície generálneho riaditeľa PDDP Tatry-Sympatia a potvrdila jeho menovanie do Správnej rady. Rada zároveň menovala Tatjanu Macúchovú, jeho doterajšiu zástupkyňu, za novú generálnu riaditeľku PDDP Tatry-Sympatia, v budúcnosti ING Tatry-Sympatia d.d.s.,a.s., s účinnosťou od 10. januára 2006.
„Pán Němec si zaslúži našu vďaku za silnú podporu všetkých súčasných procesov. Teší ma, že jeho skúsenosti a know-how budeme môcť využiť v Správnej rade. Zároveň som presvedčený, že pani Macúchová je správnou osobnosťou na pozíciu generálneho riaditeľa“, povedal Frans van der Ent.

Tatjana Macúchová promovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1990. Svoju profesionálnu kariéru začala v súdnictve ako sudkyňa na Okresnom súde Bratislava II. V PDDP Tatry-Sympatia pracuje od roku 1996. Tatjana Macúchová viedla projekt transformácie na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ING Tatry-Sympatia.

Na doplnenie zákonnom stanovených výkonných a dozorných orgánov pre doplnkové dôchodkové spoločnosti sa ING rozhodla ustanoviť Radu fondov ako poradný výbor Predstavenstva. Rada fondov bude zabezpečovať kontinuitu v spolupráci s poberateľmi dávok a platiteľmi príspevkov, teda zamestnancami, zamestnávateľmi, poberateľmi dávok a budúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, využívajúc ich skúsenosti a kontakty s klientmi.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510, e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pôsobí od roku 1991.