ING prináša nové možnosti investovania

ING prináša nové možnosti investovania

ING otvorené podielové fondy

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ktorá je zároveň i obchodníkom s cennými papiermi s platnou licenciou ÚFT, bude od 1. 10. 2003 distribuovať luxemburské otvorené podielové fondy rodiny ING investorom v Slovenskej republike.

Pri predaji bude využívať predovšetkým obchodnú sieť finančných agentov životnej poisťovne ING na Slovensku, uviedol výkonný riaditeľ retailových finančných služieb a člen Výkonnej rady ING v ČR a SR Tomáš Nidetzký. Slovenským klientom prinášame výhody silnej medzinárodnej skupiny, vďaka efektívnej distribúcii nízke transakčné a administratívne poplatky, širokú diverzifikáciu ako kľúč k zníženiu rizika a rovnovážnu investičnú politiku, uplatňujúcu prísne limity percentuálneho zloženia portfólií. Táto vysoká efektívnosť, flexibilnosť a vzhľadom na nízky vstupný vklad dostupnosť atraktívnych cenných papierov pre každého, dáva spolu s daňovým zvýhodnením pre fyzické osoby dostatočný základ pre úspešný rozvoj ING fondov na Slovensku, dodal.

ING pripravuje pre slovenský trh 7 otvorených podielových fondov, z toho dva - ING Slovenský fond peňažného trhu a ING Slovenský dlhopisový fond od 1. októbra 2003.V nasledujúcich týždňoch uvedie dlhopisové fondy v EUR a USD a akciové fondy v Sk a EUR.

ING Slovenský fond peňažného trhu je určený pre konzervatívnejších investorov k bezpečnému zhodnoteniu voľných finančných prostriedkov s odporúčaným investičným horizontom 1 až 2 roky. Investuje do pevne určených a vysoko kvalitných nástrojov finančného trhu, ako sú štátne pokladničné poukážky, termínované vklady a štátne dlhopisy. Vyznačuje sa vysokou bezpečnosťou a veľmi stabilným výnosom, ktorý sa väčšinou pohybuje nad výnosmi z termínovaných vkladov v komerčných bankách.

ING Slovenský dlhopisový fond je vhodný pre strednodobých investorov, ktorí si dobre uvedomujú a rešpektujú riziko krátkodobých trhových výkyvov. Investuje do štátnych a podnikových dlhopisov, pričom sa venuje vysoká pozornosť ich kreditnej kvalite. Pri odporúčanom investičnom horizonte 3 až 5 rokov ponúka stabilný výnos, ktorý je zvyčajne vyšší ako výnos z podielového fondu peňažného trhu, pri zachovaní dobrej úrovne bezpečnosti vkladu.

Ako distribútor bude banka sprostredkovávať všetky operácie s podielovými listami týchto fondov medzi investorom a investičnou spoločnosťou.

Správcom fondov je ING Investment Management, pričom korunové ING Fondy budú spravované ING Investment Management ČR a devízové ING Fondy ostatnými spoločnosťami ING Investment Management po celom svete.

Medzinárodná správa porfólia je jednou z hlavných aktivít skupiny ING. ING Investment Management má štyri hlavné centrály – v Haagu (Holandsko), Bruseli (Belgicko), Hong Kongu (Čína) a v Atlante (USA), ktoré sú zodpovedné za koordináciu aktivít špecialistov vo viac než 25 krajinách.

My ING