ING rozdelí medzi klientov ročný investičný výnos 3,9 %

ING rozdelí medzi klientov ročný investičný výnos 3,9 %

ING Životná poisťovňa dosiahla pri kapitálovom životnom poistení ročný investičný výnos 3,9 %. Klientom, ktorí majú v ING uzavreté poistenie Komplet alebo Komplet Junior s výročím zmluvy v októbri pripíše poisťovňa podiel na dosiahnutom výnose ešte do konca tohto roka.

Z výnosu, ktorý sa ING podarilo dosiahnuť investovaním zverených finančných prostriedkov profitujú všetci klienti s tradičným životným poistením podľa platných poistných podmienok.

„ING Životná poisťovňa dosiahnutým investičným výnosom dokazuje, že životné poistenie predstavuje výhodný spôsob finančného zabezpečenia. Popri zaistení životného štandardu v prípade nečakaných životných situácií dokáže zároveň zhodnotiť vložené financie nielen garantovanou úrokovou mierou, ale aj dodatočným zaujímavým výnosom,“ konštatuje Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.  

Inflačné navyšovanie poistného
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla ročná inflácia k októbru 2013 výšku 0,6 %.
ING Životná poisťovňa preto podľa poistných podmienok ponúkne svojim klientom s výročím zmluvy vo februári 2014 inflačné navýšenie poistnej sumy o 3 percentá. Predvýročné listy dostanú klienti v priebehu decembra 2013.