ING Smart odráža potreby Slovákov

ING Smart odráža potreby Slovákov

ING Životná poisťovňa tento rok oslavuje 15 rokov na slovenskom trhu. V priebehu svojej histórie prichádzala s inováciami, napríklad ako prvá poisťovňa na Slovensku v roku 1998 uviedla produkt investičného životného poistenia. V nastúpenom trende pokračuje a v čase osláv prináša nový flexibilný produkt životného poistenia, ktorý sa prispôsobí potrebám nielen približne 180,5 tisícom aktuálnych klientov ING Životnej poisťovne, ale všetkým Slovákom. ING Smart bol vytvorený tak, aby spĺňal prieskumom overené preferencie klientov.

Podľa výskumu nezávislej výskumnej agentúry Factum Invenio z mája roku 2011 realizovaného na vzorke 1100 Slovákov dnes majú uzavreté životné poistenie tri pätiny populácie. Ukázalo sa, že až 39 % obyvateľov žije rizikovejšie, keďže nemá uzavretú žiadnu formu tohto poistenia. Väčšina tejto časti populácie pritom v minulosti poistená bola. „Ľudia dnes pri premýšľaní nad životným poistením vedia, že v nasledujúcich rokoch prejdú mnohými zmenami. Nemajú chuť upravovať svoje poistenia zakaždým, keď sa zmení ich situácia,“ objasnil možnú príčinu Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa. A dodal: „Tento trend musia brať do úvahy aj poskytovatelia poisťovní a vyjsť klientom v ústrety – nie klienti, ale poistenia sa prispôsobia podľa aktuálnych potrieb.“

Podľa výskumu je hlavným impulzom k výberu konkrétnej inštitúcie a zriadeniu životného poistenia potreba zabezpečiť budúcnosť. Až ¾ populácie myslí predovšetkým na svojich blízkych a rodiny a poistenie volí ako formu ich zaistenia v prípade svojej smrti. Pri výbere konkrétneho poistenia potom Slováci očakávajú hlavne zrozumiteľnosť, až pre 93 % respondentov je dôležitý jasný popis parametrov ponúkaných finančných produktov. Výrazne zaváži aj dobrá povesť poisťovacej inštitúcie. Ako uviedol Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne, „pracovníci poisťovne by mali preukázať odborné znalosti a vždy by mali byť ústretoví ku klientom. Len vtedy sú pre zákazníka partnerom a hodnoverným zdrojom informácií.“

Cieľom ING Životnej poisťovne je pokračovať v nastúpenom trende inovatívnosti, a preto uvádza od 1. júla 2011 nový produkt životného poistenia – ING Smart. Jeho dizajn bol navyše podporený analýzou preferovaných atribútov životného poistenia medzi 600 respondentmi z konca roku 2009. Z nej vyplynulo, že pre ľudí je veľmi dôležitým parametrom poistenie pre prípad smrti, ktoré vyžaduje 90 % respondentov. Keď už si poistenie zriaďujú, ocenia možnosť poistiť na 1 zmluvu ešte deti, partnera či partnerku. Pri výbere atribútov svojho ŽP ľudia tiež vítajú možnosti pripoistení. Dôležitou je aj možnosť garancie minimálneho výnosu a bonus za vernosť.

Aké je teda nové životné poistenie ING Smart? Je nastavené tak, aby odrážalo potreby ľudí vo všetkých životných situáciách a zároveň poskytovalo poistné krytie a možnosť vytvoriť si finančnú rezervu. Je tak určené každému, kto chce chrániť seba, ale myslí i na svojich blízkych. Svojou flexibilitou klientov nikdy nebude limitovať, umožňuje pripoistiť na jednu zmluvu ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí a disponuje širokou ponukou pripoistení.

Životné poistenie ING Smart

 • Flexibilita - Poistenie, ktoré sa maximálne prispôsobí aktuálnym životným potrebám.
 • Možnosť kedykoľvek pripoistiť v rámci zmluvy ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí.
 • Voľba investičnej stratégie – od konzervatívnej s garantovaným zhodnotením až po akciové fondy.
 • Vernostný bonus pri dožití.
 • Široká ponuka pripoistení.
 • Bonus 10 % až 50 % za bezškodový priebeh pri vybraných pripoisteniach.
 • V prípade nečakanej životnej situácie možnosť s investovanými prostriedkami disponovať.
 • V prípade zakúpenia nasledovných troch pripoistení:
  - smrteľného úrazu
  - trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
  - denné dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  dostane klient ZDARMA Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie