ING SR zdvojnásobená v priebehu 1 roka - ING retialové finančné služby - na čele v spravovaní aktív ľudí

ING SR zdvojnásobená v priebehu 1 roka - ING retialové finančné služby - na čele v spravovaní aktív ľudí

 • Spoločnosť zdvojnásobená: Počet zmlúv vzrástol o 256 %
 • Aktíva v správe vzrástli o 109.2%
 • Hrubé predpísané poistné vzrástlo o 6%
 • ING podielové fondy: boom a pokračovanie v úspešnej výkonnosti
 • Prvá DDS licencia na trhu

Životné poistenie a dôchodky

 • Aktíva v správe zvýšené o 131% z 7.5 mld. Sk na 17.4 mld. Sk
 • Hrubé predpísané poistné životného poistenia vzrástlo o 6% na 2.4 mld. Sk
 • Líder na trhu 3. piliera dôchodkov – akvizícia VSP Tatry, a.s.
 • Fúzia DSS Sympatia-Pohoda do ING DSS posilnila pozíciu č. 4 na trhu
 • ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. prvá doplnková dôchodková spoločnosť
 • Revitalizácia obchodnej služby implementovaná na trhu

Retailové bankovníctvo

 • Celková bilancia retailového bankovníctva zvýšená o 66% na úroveň 5.9 mld. Sk
 • 10% nárast aktív vložených na sporiace účty ING Konto
 • Celková bilančná suma podielových fondov vzrástla o 1319 % z 148 mil. Sk na 2.1 mld. Sk
 • Počet klientov retailového bankovníctva presiahol hranicu 30 tisíc
 • Pozitívny ročný vývoj ING podielových fondov (ING Visegrad Fund výkonnos 42,44% k 31.12.2005, ING (L) Invest Global High Dividend 23,03%, ING (L) Invest World 23.77 %)

Stanovisko predsedu

Dick Okhuijsen, predseda a generálny riaditeľ ING R&SR Retailových finančných služieb

„ING SR sa v roku 2005 vyvinula na spločnosť s plnou škálou produktov sústreďujúcich aktíva: životné poistenie, dôchodky a retailové bankovníctvo. V kombinácii s profesionálnym poradenstvom, ktoré ponúkame, je ING na čele v spravovaní aktív ľudí. Vďaka zdvojnásobeniu spoločnosti v minulom roku, môžeme tieto produkty a služby ponúka viac ako 550 000 klientom. Životná poisovna vykázala silné zlepšenie zisku. Investície do oblasti dôchodkov a retailového bankovníctva zároveň potvrdili náš záväzok budúceho rastu na Slovensku.“

Priority 2006

“Druhú dekádu na slovenskom trhu retailových finančných služieb otvárame s ambíciou pokračovať v ponúkaní celej škály na mieru šitých produktov, ktoré flexibilne splňajú rozličné potreby klientov. Po úspešnej transformácii DDP a získaní prvej licencie na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na trhu, sa budeme zameriava na ďalšiu integráciu spoločnosti a udržanie pozície na trhu dôchodkov a životného poistenia. Pripravili sme preto špeciálne projekty využívajúce externé a interné príležitosti, ako napr. daňovú odpočítateľnosť pre zamestnávateľov, zlepšenie obchodnej služby a podporu maklérov,“ povedal Frans van der Ent, generálny riaditeľ životného poistenia a dôchodkov ING SR.

ING Životná poisťovňa, a.s. vykázala ku koncu roka nárast aktív v správe o 15,5% na úroveň 8,4 mld. Sk na konci roku 2005. Celkové aktíva vzrástli o 20,4% v porovnaní s koncom roka 2004. Pozitívny finančný vývoj spoločnosti bol podčiarknutý nárastom čistého zisku na úroveň 149 mil. Sk, t.j. o 150,1% a bol podporený 6% rastom hrubého predpísaného poistného. Počet poistných zmlúv ku koncu roka 2005 bol 164 878.

ING Dôchodková správcovská spoločnosť (ING DSS) vykázala dobrú výkonnosť v prvom i druhom polroku 2005. Svoju pozíciu na trhu ešte posilnila po fúzii DSS Sympatia-Pohoda do ING DSS. V zmysle biznis plánu, ING DSS reportovala ku koncu roka stratu 222,262 mil. Sk.

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Od 1. februára 2006 PDDP Tatry-Sympatia, spoločnosť začlenená do skupiny na základe akvizície jej správcu VSP Tatry, a.s. v lete 2005, ponúka slovenskej verejnosti prvý doplnkový dôchodkový sporiaci produkt doplnkové dôchodkové sporenie pod novým názvom ING Tatry- Sympatia, d.d.s.,a.s.
PDDP Tatry-Sympatia uzatvorila rok 2005 s rastom zisku o 68,6% zo 92,024 mil. Sk v decembri 2004 na 155,215 mil. Sk v decembri 2005. Aktíva v správe vrástli o 1,256 mld. Sk na úroveň 8,043 mld. Sk. Celkový počet klientov prekročil k 31. 12. 2005 hranicu 353 tisíc.

ING doplnková dôchodková poisťovňa ponúkla v roku 2005 doplnkový starobný dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pozostalostný dôchodok 5 358 klientom. Počet klientov vzrástol o 141%. Viac než 70% z tejto skupiny klientov využilo ponuku a prestúpilo do ING Tatry-Sympatia.

Spoločne s vyššie uvedenými spoločnosťami ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ponúka slovenským klientom plnú škálu profesionálne spravovaných produktov. Devä podielových fondov denominovaných v EUR, USD a Sk pokračovalo v silnej výkonnosti a vykázalo obrovský boom, potvrdený získanými aktívami v správe vo výške 2,1 miliardy Sk.

Okrem toho vzrástol aj počet klientov – vlastníkov sporiaceho účtu ING Konto na 20 355 k 31.12.2005, získajúc celkový objem vkladov 3,8 mld. Sk.

Marketingová podpora & Sponzoring

V roku 2005 pokračovala ING v podpore Slovenského zväzu ľadového hokeja a hokejovej Siene slávy a vo svojich charitatívnych aktivitách aktivitách s Nadáciou na podporu sociálnych 3/3 zmien SOCIA. Charitatívny fond ING LION pomohol 60 rodinám a rôznym neziskovým organizáciám sumou prevyšujúcou 1 milión Sk. Nový charitatívny program, ktorý prinesie globálnu spoluprácu ING a UNICEFu aj na Slovensko bude uvedený pod názvom ‘ING Chances for Children’ (ING Šance pre deti).

Ďalšie informácie médiám poskytne:
Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510, e-mail: