ING SR zdvojnásobená v priebehu 1 roka - ING retialové finančné služby - na čele v spravovaní aktív ľudí

ING SR zdvojnásobená v priebehu 1 roka - ING retialové finančné služby - na čele v spravovaní aktív ľudí

 • Spoločnosť zdvojnásobená: Počet zmlúv vzrástol o 256 %
 • Aktíva v správe vzrástli o 109.2%
 • Hrubé predpísané poistné vzrástlo o 6%
 • ING podielové fondy: boom a pokračovanie v úspešnej výkonnosti
 • Prvá DDS licencia na trhu

Životné poistenie a dôchodky

 • Aktíva v správe zvýšené o 131% z 7.5 mld. Sk na 17.4 mld. Sk
 • Hrubé predpísané poistné životného poistenia vzrástlo o 6% na 2.4 mld. Sk
 • Líder na trhu 3. piliera dôchodkov – akvizícia VSP Tatry, a.s.
 • Fúzia DSS Sympatia-Pohoda do ING DSS posilnila pozíciu č. 4 na trhu
 • ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. prvá doplnková dôchodková spoločnosť
 • Revitalizácia obchodnej služby implementovaná na trhu

Retailové bankovníctvo

 • Celková bilancia retailového bankovníctva zvýšená o 66% na úroveň 5.9 mld. Sk
 • 10% nárast aktív vložených na sporiace účty ING Konto
 • Celková bilančná suma podielových fondov vzrástla o 1319 % z 148 mil. Sk na 2.1 mld. Sk
 • Počet klientov retailového bankovníctva presiahol hranicu 30 tisíc
 • Pozitívny ročný vývoj ING podielových fondov (ING Visegrad Fund výkonnos 42,44% k 31.12.2005, ING (L) Invest Global High Dividend 23,03%, ING (L) Invest World 23.77 %)

Stanovisko predsedu

Dick Okhuijsen, predseda a generálny riaditeľ ING R&SR Retailových finančných služieb

„ING SR sa v roku 2005 vyvinula na spločnosť s plnou škálou produktov sústreďujúcich aktíva: životné poistenie, dôchodky a retailové bankovníctvo. V kombinácii s profesionálnym poradenstvom, ktoré ponúkame, je ING na čele v spravovaní aktív ľudí. Vďaka zdvojnásobeniu spoločnosti v minulom roku, môžeme tieto produkty a služby ponúka viac ako 550 000 klientom. Životná poisovna vykázala silné zlepšenie zisku. Investície do oblasti dôchodkov a retailového bankovníctva zároveň potvrdili náš záväzok budúceho rastu na Slovensku.“

Priority 2006

“Druhú dekádu na slovenskom trhu retailových finančných služieb otvárame s ambíciou pokračovať v ponúkaní celej škály na mieru šitých produktov, ktoré flexibilne splňajú rozličné potreby klientov. Po úspešnej transformácii DDP a získaní prvej licencie na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na trhu, sa budeme zameriava na ďalšiu integráciu spoločnosti a udržanie pozície na trhu dôchodkov a životného poistenia. Pripravili sme preto špeciálne projekty využívajúce externé a interné príležitosti, ako napr. daňovú odpočítateľnosť pre zamestnávateľov, zlepšenie obchodnej služby a podporu maklérov,“ povedal Frans van der Ent, generálny riaditeľ životného poistenia a dôchodkov ING SR.

ING Životná poisťovňa, a.s. vykázala ku koncu roka nárast aktív v správe o 15,5% na úroveň 8,4 mld. Sk na konci roku 2005. Celkové aktíva vzrástli o 20,4% v porovnaní s koncom roka 2004. Pozitívny finančný vývoj spoločnosti bol podčiarknutý nárastom čistého zisku na úroveň 149 mil. Sk, t.j. o 150,1% a bol podporený 6% rastom hrubého predpísaného poistného. Počet poistných zmlúv ku koncu roka 2005 bol 164 878.

ING Dôchodková správcovská spoločnosť (ING DSS) vykázala dobrú výkonnosť v prvom i druhom polroku 2005. Svoju pozíciu na trhu ešte posilnila po fúzii DSS Sympatia-Pohoda do ING DSS. V zmysle biznis plánu, ING DSS reportovala ku koncu roka stratu 222,262 mil. Sk.

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Od 1. februára 2006 PDDP Tatry-Sympatia, spoločnosť začlenená do skupiny na základe akvizície jej správcu VSP Tatry, a.s. v lete 2005, ponúka slovenskej verejnosti prvý doplnkový dôchodkový sporiaci produkt doplnkové dôchodkové sporenie pod novým názvom ING Tatry- Sympatia, d.d.s.,a.s.
PDDP Tatry-Sympatia uzatvorila rok 2005 s rastom zisku o 68,6% zo 92,024 mil. Sk v decembri 2004 na 155,215 mil. Sk v decembri 2005. Aktíva v správe vrástli o 1,256 mld. Sk na úroveň 8,043 mld. Sk. Celkový počet klientov prekročil k 31. 12. 2005 hranicu 353 tisíc.

ING doplnková dôchodková poisťovňa ponúkla v roku 2005 doplnkový starobný dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pozostalostný dôchodok 5 358 klientom. Počet klientov vzrástol o 141%. Viac než 70% z tejto skupiny klientov využilo ponuku a prestúpilo do ING Tatry-Sympatia.

Spoločne s vyššie uvedenými spoločnosťami ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ponúka slovenským klientom plnú škálu profesionálne spravovaných produktov. Devä podielových fondov denominovaných v EUR, USD a Sk pokračovalo v silnej výkonnosti a vykázalo obrovský boom, potvrdený získanými aktívami v správe vo výške 2,1 miliardy Sk.

Okrem toho vzrástol aj počet klientov – vlastníkov sporiaceho účtu ING Konto na 20 355 k 31.12.2005, získajúc celkový objem vkladov 3,8 mld. Sk.

Marketingová podpora & Sponzoring

V roku 2005 pokračovala ING v podpore Slovenského zväzu ľadového hokeja a hokejovej Siene slávy a vo svojich charitatívnych aktivitách aktivitách s Nadáciou na podporu sociálnych 3/3 zmien SOCIA. Charitatívny fond ING LION pomohol 60 rodinám a rôznym neziskovým organizáciám sumou prevyšujúcou 1 milión Sk. Nový charitatívny program, ktorý prinesie globálnu spoluprácu ING a UNICEFu aj na Slovensko bude uvedený pod názvom ‘ING Chances for Children’ (ING Šance pre deti).

Ďalšie informácie médiám poskytne:
Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510, e-mail:

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014