ING uviedla na slovenský trh ING Podielové fondy

Pokles úrokov v bankách núti k hľadaniu nových možností zhodnotenia financií. ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ktorá je aj obchodníkom s cennými papiermi začala distribuovať od októbra 2003 otvorené ING Podielové fondy. Sú založené v Luxembrusku, kde vďaka priaznivému daňovému režimu je ich výnosový potenciál výrazne vyšší. Investovať môžete v slovenských korunách, USD a eurách. ING prináša ING Slovenský fond peňažného trhu, ING Slovenský dlhopisový fond, ING (L) Renta Fund Dollar, ING (L) Renta Euromix Bond. Viac sa dozviete v článkoch publikovaných v priebehu októbra 2003 v denníkoch SME, Hospodárske noviny, Pravda a týždenníku TREND. Príjemné čítanie.

My ING

Hospodárske Noviny (422 KB)

Pravda - ING Podielové fondy (420 KB)

SME - Podielové fondy (421 KB)

TREND - nové možnosti zhodnotenia (434 KB)