ING uzatvorila akvizíciu VSP Tatry, a.s. správcu PDDP Tatry-Sympatia

ING uzatvorila akvizíciu VSP Tatry, a.s. správcu PDDP Tatry-Sympatia

Finančná skupina ING dnes dokončila akvizíciu VSP Tatry, a.s., správcu PDDP Tatry-Sympatia , ktorú kúpila od TBIH Financial Services Group N.V. Hodnota transakcie je približne 35 milónov eúr.

Ako bolo oznámené 6. júna 2005 akvizícia je v súlade so stratégiou rastu ING cielene vyhľadávať externé akvizície, ktoré prispejú k posilneniu pozície ING na trhoch s kľúčovým rastom. Tatry-Sympatia podstatne posilňuje pozíciu ING na slovenskom trhu, kde má v súčasnosti 200 000 klientov v oblasti životného poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

PDDP Tatry-Sympatia je lídrom na trhu doplnkového dôchodkového poistenia s trhovým podielom prekračujúcim 44%, viac než 300 000 klientami a aktívami v správe v objeme 181 milónov eúr. Poisťovňa a jej obchodná činnosť bude prevedená do skupiny ING od dnešného dňa, t.j. 30. septembra 2005.

ING zároveň uzatvorila akvizíciu Vzájomnej životnej poisťovne,a.s., ktorej kúpou of skupiny TBIH získala 34% podiel v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sympatia-Pohoda.

TLAČOVÁ KONFERENCIA
Na otázky médií odpovedia generálny riaditeľ ING SR Frans van der Ent, generálny riaditeľ PDDP Tatry-Sympatia Michal Němec a predseda predstavenstva DSS Sympatia-Pohoda Jozef Grnáčik na tlačovej konferencii

v stredu, 5. októbra 2005 o 10,00 hod. v Business Centre Luxor v Bratislave,

na ktorú Vás týmto zároveň pozývame.

Kontakt:Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510,  e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 114 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 prostredníctvom pobočky ING BANK N.V, ING Životnej poisťovne,a.s. (od 1996), ING Doplnkovej dôchodkovej poisťovne (2004) a ING Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (2004)