Komentár k rozhodnutiu ING Bank o ukončení poskytovania produktu ING Konto a distribúcie ING Fondov na Slovensku

Komentár k rozhodnutiu ING Bank o ukončení poskytovania produktu ING Konto a distribúcie ING Fondov na Slovensku

Vážení klienti

ING Bank dnes oznámila svoje rozhodnutie ukončiť poskytovanie produktu ING Konto a distribúciu ING Fondov prostredníctvom svojej pobočky na Slovensku, a to do konca tohto roka. Touto cestou by som vás rád uistil, že tieto zmeny sa týkajú len menovaných produktov a služieb poskytovaných ING Bank a nemajú vplyv na aktivity, produkty a služby poskytované spoločnosťou ING Tatry-Sympatia.

Keďže v rámci doplnkového dôchodkového sporenia patrí ING medzi lídrov na slovenskom trhu, uisťujem vás, že skupina ING, zastúpená v odbore spoločnosťou ING Tatry-Sympatia, plánuje svoje aktivity v tejto oblasti ďalej rozvíjať.

Aj naďalej tak budete mať na výber produkty, ktoré vám umožnia efektívne riadiť vašu finančnú budúcnosť. Medzi našimi produktmi ponúkame vhodné alternatívy na splnenie vašich finančných cieľov.

Juraj Dlhopolček
výkonný riaditeľ pre dôchodky a firemný obchod
ING Tatry-Sympatia