Letné úrazy detí číhajú takmer všade

Dlhé letné prázdniny a dovolenky sú časom výnimočných zážitkov pre malých i veľkých, no takisto obdobím zvýšenej detskej úrazovosti. Počas letných dobrodružstiev pri vode, v horách či na chalupe sa deti vyskytnú v situáciách, ktoré bežne nezažívajú, sú uvoľnenejšie a teda menej obozretné, a preto často dochádza k úrazom. Jazda na bicykli, lozenie po skalách, pobyt pri vode, či u starých rodičov – nebezpečenstvo číha všade.

Mnohým zraneniam sa dá vyhnúť vhodnou prevenciou, či už v podobe cyklistickej prilby, vhodných chráničov, pevnej obuvi alebo poučenia dieťaťa o možných rizikách niektorých aktivít.

Bežnými letnými diagnózami v prípade detí sú úpal, rôzne odreniny a popáleniny. Je preto žiaduce poctivo dodržiavať pitný režim, nosiť pri sebe malú lekárničku, či krabičku prvej pomoci pre prípad potreby a dohliadať na to, aby malo dieťa pokrývku hlavy. Pri zdravo aktívnych deťoch sú však úrazy prirodzené a s veľkou pravdepodobnosťou sa im nevyhnete ani vy.

„Najčastejšími úrazmi v letných mesiacoch v prípade detí približne medzi šiestym a pätnástym rokom života, sú zlomeniny horných i dolných končatín, často ako dôsledok pádu zo stromu či z rebríka,“ hovorí pediatrička, MUDr. Dagmar Kollárová z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Kramáre v Bratislave. „Pri týchto pádoch často hrozia i vážnejšie poškodenia chrbtice,“ dodáva. „Typicky letnými sú detské úrazy na bicykli, časté sú úrazy pri skokoch do vody, kedy dieťa nesprávne odhadne hĺbku bazéna či jazera. Tu takisto hrozí vážne poranenie hlavy, miechy či chrbtice,“ dopĺňa MUDr. Kollárová. Pri deťoch približne medzi prvým a šiestym rokom života treba byť obzvlášť obozretný pri aktivitách vo vode. „V letných mesiacoch býva relatívne častou diagnózou aj aspirácia (vdýchnutie) vody pri kúpaní, čo môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ hovorí pediatrička.

Hrozbou je aj tzv. syndróm suchého utopenia. Môže nastať, keď pri ponorení a topení sa vnikne voda do dýchacích ciest a vyvolá laryngospazmus - kŕč zvieračov hrtana, ktorý uzavrie hlasivkovú štrbinu a topiaci sa udusí. Na tomto stave je zradné, že môže nastať alebo pretrvávať aj po vytiahnutí z vody. Sekundárne utopenie môže nastať pri vdýchnutí i menšieho množstva vody, ktoré môže poškodiť pľúcne mechúriky a spôsobiť opuch pľúc. Ťažkosti sa môžu prejaviť aj s 24-hodinovým odstupom, preto treba dieťa po vdýchnutí i malého množstva vody dôkladne sledovať a bezodkladne s ním navštíviť lekára. 

Najčastejšie príčiny úmrtia detí v dôsledku úrazov:

  • dopravná nehoda
  • utopenie
  • pád
  • otrava
  • popálenie / obarenie
  • udusenie / uškrtenie

Keďže úrazy detí nevieme úplne eliminovať, treba sa na takéto situácie čo najlepšie pripraviť, aby ste boli ako rodičia schopní rýchlo reagovať - podať prvú pomoc a vyhľadať odbornú pomoc, pretože pri vážnych stavoch rozhodujú aj sekundy. Je vhodné mať pri sebe telefónne čísla na lokálnych lekárov či rýchlu zdravotnú službu. Samozrejmosťou je vhodné poistenie dieťaťa. Nielen kvôli rýchlemu zabezpečeniu odbornej starostlivosti, ale aj kvôli bezpečnému finančnému režimu rodiny pri zotavovaní dieťaťa. Najmä pri vážnych úrazoch, niekedy s trvalými následkami, vyžaduje stav dieťaťa dlhodobú starostlivosť jedného z rodičov, a tým prichádza rodina o jeden príjem. Vhodným poistením môžete predísť finančným komplikáciám počas tohto obdobia.

Jedným z vhodných poistení je flexibilné Rizikové životné poistenie NN Protect od NN Životnej poisťovne, ktorým môžete poistiť celú rodinu – seba, ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí. K uzatvorenému poisteniu si potom vyberiete pripoistenia, ktoré sú vhodné pre vašu aktuálnu situáciu. Ak sú vaše deti neposedné a aktívne, zvolíte si ochranu presne pred takými rizikami, ktoré im hrozia. Keď sa vaše preferencie zmenia, flexibilné poistenie vhodne upravíte. „Posledné roky ukazujú, že poistenie detí u nás je bežnou praxou. Naši klienti, ktorí sú rodičmi, si k svojmu hlavnému životnému poisteniu väčšinou vždy dajú pripoistiť svoje dieťa či deti. Najčastejšie si pritom spomedzi našich pripoistení pre deti volia Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu, Pripoistenie trvalých následkov úrazov a Pripoistenie hospitalizácie, ktoré zahŕňajú komplexnú ochranu dieťaťa počas jeho života. Nezabúdajú ani na poistenie detských kritických chorôb,“ hovorí Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.
 
*Citovaný zdroj