LION Charitatívny fond ING rozdelil príspevky za rok 2005

LION Charitatívny fond ING rozdelil príspevky za rok 2005

Zlepšenie kvality života sociálne slabých detí a detí so zdravotnými problémami je hlavným poslaním Charitatívneho fondu LION, ktorýfinancuje v rámci svojej nadácie SOCIA finančná skupina ING.

Na svojom druhom zasadnutí rozhodla Správna rada fondu o rozdelení 20 549,69 € / 619 080 SKK pre 39 rodín a detský hospic Plamienok. Zoznam podporených žiadateľov uvádzame v prílohe a na internetových stránkach www.ing.skhttp://www.socia.sk/.

Nadáciu založila spoločne so Spolupracujúcimi holandskými nadáciami pre strednú a východnú Európu s cieľom podporovať reformy sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska. Týmto spôsobom ING v SR nadviazala na celosvetovú inciatívu skupiny rozvíjať CSR prístup – projekty sociálnej zodpovednosti firiem (corporate social responsibility).

Na úplne základnej úrovni podniky prispievajú k zlepšeniu prostredia poskytovaním základných služieb a produktov zákazníkom, ako aj prostredníctvom vytvárania hodnoty, bohatstva – bohatstva pre akcionárov, ktorí do nich investovali, bohatstva pre ľudí, ktorých zamestnávajú a pre vlády, ktorým platia dane. Samozrejme, že je možné urobiť viac. Nadácia SOCIA je jedným z príkladov ako, povedal Hans van Essen, generálny riaditeľ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky a člen správnej rady nadácie SOCIA.

V roku 2005 podporila finančná skupina ING prostredníctvom Charitatívneho fondu LION 60 žiadateľov celkovou sumou presahujúcou 33 193,91 € / 1 000 000 SKK.

Ďalšie zasadnutie Správnej rady fondu sa ukutoční v druhom štvrťroku 2006. Uzáveirka prijímania žiadostí bude zverejnená v uvedenom období. Formuláre žiadostí sú na stránkach www.ing.sk  a http://www.socia.sk/). Žiadatelia budú o rozhodnutiach informovaní v priebehu 8 týždňov od zasadnutia.

Na ďalšie otázky odpovie: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510 e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 114 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností.

Príloha: Zoznam podporených uchádzačov, účel a výšku finančnej podpory:

 • V. G. (8r.), Bardejov, príspevok na zakúpenie schodolezu, 345,61 € / 10 412 SKK
 • R. B. (5r.), Sečovce, príspevok na zakúpenie fixačného hrudného pásu a polstrovanie k špeciálnemu kočiaru, 157,33 € / 4 740 SKK
 • A. Š. (12r.), Humenné, príspevok na hospitalizáciu, rehabilitáciu a súvisiace cestovné výdavky, 122,81 € / 3 700 SKK
 • M. K. (3r.), Púchov, príspevok na rehabilitačné pobyty a súvisiace cestovné výdavky, 916,15 € / 27 600 SKK
 • M. K. (13r.), Križovany nad Dudváhom, príspevok na šikmú schodiskovú plošinu, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • E. K. (13r.), Tekovské Lužany, príspevok na šikmú schodiskovú plošinu, 419,803 € / 12 647 SKK
 • K. A. (13r.), Leles, príspevok na elektrický vozík, rehabilitačnú loptu a rebríny, 165,96 € / 5 000 SKK
 • T. (6r.), Úpor, príspevok na zakúpenie antialergického paplóna a vankúša, 33,193 € / 1 000 SKK
 • A. V. (8r.), Rudňany, príspevok na rehabilitačný pobyt a súvisiace cestovné výdavky, 116,17 € / 3 500 SKK
 • D. K. (12r.), Malé Leváre, príspevok na zdvíhaciu plošinu, 790 € / 23 800 SKK
 • D. P. (2r.), Veľké Kapušany, príspevok na rehabilitačný pobyt, 292,10 € / 8 800 SKK
 • B. C. (6r.), Sikelnička, príspevok na rehabilitačný pobyt a súvisiace cestovné výdavky, 116,17 € / 3 500 SKK
 • J. M. (15r.), Liptovský Mikuláš, príspevok na hospitalizáciu a lieky, 331,93 € / 10 000 SKK
 • P. B. (5r.), Trnava, príspevok na špeciálnu liečbu, 414,92 € / 12 500 SKK
 • M. D. (12r.), Prievidza, príspevok na autosedačku, 201,22 € / 6 062 SKK
 • S. D. (14r.), Nižné Nemecké, príspevok na trojkolesový bicykel, 497,90 € / 15 000 SKK
 • V. C. (6r.), Dolný Štál, príspevok na rehabilitačný bicykel, 497,90 € / 15 000 SKK
 • D. K. (9r.), Vranov nad Topľou, príspevok na autosedačku, 201,22 € / 6 062 SKK
 • A. Š. (10r.), Prešov, príspevok na termofusak a špeciálnu autosedačku, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • A. a M. J. (8r.), Banské, príspevok na schodiskové sedačky - zdvíhací systém, 1 639,28 € / 49 385 SKK
 • P. T. (9r.), Pozdišovce, príspevok na elektrický zdvihák, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • P. G. (8r.), príspevok na posteľ s rehabilitačným antialergickým matracom, perličkový kúpeľ, antialergický paplón, inhalátor, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • S. a V. J. (3r.), Kežmarok, príspevok na chodítko, rehabilitačné valce, protišmyková podložka do vane a žinenka, 398,32 € / 12 000 SKK
 • D. a M. B. (5r. a 3r.), Pruské, príspevok na rehabilitačné matrace, 331,93 € / 10 000 SKK
 • V. S. (6r.), Nižný Hrabovec, príspevok na rehabilitačnú loptu, 19,91 € / 600 SKK
 • E. S. B. (9r.), Bratislava, príspevok na zakúpenie invalidného vozíka, 331,93 € / 10 000 SKK
 • V. Ď. (16r.), Bánovce nad Bebravou, príspevok na počítač, monitor a diktafón, 776,73 € / 23 400 SKK
 • M. Š. (10r.), Turčianske Teplice, príspevok na výťahovú plošinu a výťahovú šachtu, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • A. K. (4r.), Humenné, príspevok na chodítko, 464,71 € / 14 000 SKK
 • D. K. (8r.), Rudňany, príspevok na batérie do kochleárneho implantátu, 199,16 € / 6 000 SKK
 • M. K. (8r.), Krásna Lúka, príspevok na rehabilitačný pobyt a rehabilitačné pomôcky, 331,93 € / 10 000 SKK
 • N. S. (5r.), Rudňany, príspevok na rehabilitačnú loptu, 19,91 € / 600 SKK
 • P. A. (3r.), Levice, príspevok na rehabilitačnú loptu, rebríny a rehabilitačný matrac, 105,49 € / 3 178 SKK
 • S. N. (2r.), Priašivce, príspevok na liečbu a hospitalizáciu, 136,09 € / 4 100 SKK
 • L. L. (8r.), Trenčín, príspevok na hipoterapiu, 165,96 € / 5 000 SKK
 • Z. L. (6r.), Košťany nad Turcom, príspevok na hipoterapiu, 165,96 € / 5 000 SKK
 • D. H. (11r.), Spišská Nová Ves, príspevok na batérie do kochleárneho implantátu, 99,58 € / 3 000 SKK
 • R. Š. (18r.), Želiezovce, príspevok na načúvací aparát, 497,90 € / 15 000 SKK
 • L. Ž. (15r.), Senica, príspevok na šikmú schodiskovú plošinu, 414,72 € / 12 494 SKK12.494 Sk 
 • Plamienok n.o., Stupava, 995,81 € / 30 000 SKK

Plamienok je detský hospic - neštátna zdravotnícka organizácia poskytujúca služby smrteľne chorým deťom a ich rodinám. Poskytuje im možnosť prežiť posledné chvíle života doma, v kruhu svojich najbližších. Príspevok je určený na zakúpenie prístrojového vybavenia – kyslíkový koncentrátor. Ak kyslíkový koncentrátor nie je dostupný, dieťa nemôže byť doma a musí byť hospitalizované.