LION Charitatívny fond ING rozdelil príspevky za rok 2005

LION Charitatívny fond ING rozdelil príspevky za rok 2005

Zlepšenie kvality života sociálne slabých detí a detí so zdravotnými problémami je hlavným poslaním Charitatívneho fondu LION, ktorýfinancuje v rámci svojej nadácie SOCIA finančná skupina ING.

Na svojom druhom zasadnutí rozhodla Správna rada fondu o rozdelení 20 549,69 € / 619 080 SKK pre 39 rodín a detský hospic Plamienok. Zoznam podporených žiadateľov uvádzame v prílohe a na internetových stránkach www.ing.skhttp://www.socia.sk/.

Nadáciu založila spoločne so Spolupracujúcimi holandskými nadáciami pre strednú a východnú Európu s cieľom podporovať reformy sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska. Týmto spôsobom ING v SR nadviazala na celosvetovú inciatívu skupiny rozvíjať CSR prístup – projekty sociálnej zodpovednosti firiem (corporate social responsibility).

Na úplne základnej úrovni podniky prispievajú k zlepšeniu prostredia poskytovaním základných služieb a produktov zákazníkom, ako aj prostredníctvom vytvárania hodnoty, bohatstva – bohatstva pre akcionárov, ktorí do nich investovali, bohatstva pre ľudí, ktorých zamestnávajú a pre vlády, ktorým platia dane. Samozrejme, že je možné urobiť viac. Nadácia SOCIA je jedným z príkladov ako, povedal Hans van Essen, generálny riaditeľ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky a člen správnej rady nadácie SOCIA.

V roku 2005 podporila finančná skupina ING prostredníctvom Charitatívneho fondu LION 60 žiadateľov celkovou sumou presahujúcou 33 193,91 € / 1 000 000 SKK.

Ďalšie zasadnutie Správnej rady fondu sa ukutoční v druhom štvrťroku 2006. Uzáveirka prijímania žiadostí bude zverejnená v uvedenom období. Formuláre žiadostí sú na stránkach www.ing.sk  a http://www.socia.sk/). Žiadatelia budú o rozhodnutiach informovaní v priebehu 8 týždňov od zasadnutia.

Na ďalšie otázky odpovie: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.: +421 259 313 510 e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 114 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností.

Príloha: Zoznam podporených uchádzačov, účel a výšku finančnej podpory:

 • V. G. (8r.), Bardejov, príspevok na zakúpenie schodolezu, 345,61 € / 10 412 SKK
 • R. B. (5r.), Sečovce, príspevok na zakúpenie fixačného hrudného pásu a polstrovanie k špeciálnemu kočiaru, 157,33 € / 4 740 SKK
 • A. Š. (12r.), Humenné, príspevok na hospitalizáciu, rehabilitáciu a súvisiace cestovné výdavky, 122,81 € / 3 700 SKK
 • M. K. (3r.), Púchov, príspevok na rehabilitačné pobyty a súvisiace cestovné výdavky, 916,15 € / 27 600 SKK
 • M. K. (13r.), Križovany nad Dudváhom, príspevok na šikmú schodiskovú plošinu, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • E. K. (13r.), Tekovské Lužany, príspevok na šikmú schodiskovú plošinu, 419,803 € / 12 647 SKK
 • K. A. (13r.), Leles, príspevok na elektrický vozík, rehabilitačnú loptu a rebríny, 165,96 € / 5 000 SKK
 • T. (6r.), Úpor, príspevok na zakúpenie antialergického paplóna a vankúša, 33,193 € / 1 000 SKK
 • A. V. (8r.), Rudňany, príspevok na rehabilitačný pobyt a súvisiace cestovné výdavky, 116,17 € / 3 500 SKK
 • D. K. (12r.), Malé Leváre, príspevok na zdvíhaciu plošinu, 790 € / 23 800 SKK
 • D. P. (2r.), Veľké Kapušany, príspevok na rehabilitačný pobyt, 292,10 € / 8 800 SKK
 • B. C. (6r.), Sikelnička, príspevok na rehabilitačný pobyt a súvisiace cestovné výdavky, 116,17 € / 3 500 SKK
 • J. M. (15r.), Liptovský Mikuláš, príspevok na hospitalizáciu a lieky, 331,93 € / 10 000 SKK
 • P. B. (5r.), Trnava, príspevok na špeciálnu liečbu, 414,92 € / 12 500 SKK
 • M. D. (12r.), Prievidza, príspevok na autosedačku, 201,22 € / 6 062 SKK
 • S. D. (14r.), Nižné Nemecké, príspevok na trojkolesový bicykel, 497,90 € / 15 000 SKK
 • V. C. (6r.), Dolný Štál, príspevok na rehabilitačný bicykel, 497,90 € / 15 000 SKK
 • D. K. (9r.), Vranov nad Topľou, príspevok na autosedačku, 201,22 € / 6 062 SKK
 • A. Š. (10r.), Prešov, príspevok na termofusak a špeciálnu autosedačku, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • A. a M. J. (8r.), Banské, príspevok na schodiskové sedačky - zdvíhací systém, 1 639,28 € / 49 385 SKK
 • P. T. (9r.), Pozdišovce, príspevok na elektrický zdvihák, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • P. G. (8r.), príspevok na posteľ s rehabilitačným antialergickým matracom, perličkový kúpeľ, antialergický paplón, inhalátor, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • S. a V. J. (3r.), Kežmarok, príspevok na chodítko, rehabilitačné valce, protišmyková podložka do vane a žinenka, 398,32 € / 12 000 SKK
 • D. a M. B. (5r. a 3r.), Pruské, príspevok na rehabilitačné matrace, 331,93 € / 10 000 SKK
 • V. S. (6r.), Nižný Hrabovec, príspevok na rehabilitačnú loptu, 19,91 € / 600 SKK
 • E. S. B. (9r.), Bratislava, príspevok na zakúpenie invalidného vozíka, 331,93 € / 10 000 SKK
 • V. Ď. (16r.), Bánovce nad Bebravou, príspevok na počítač, monitor a diktafón, 776,73 € / 23 400 SKK
 • M. Š. (10r.), Turčianske Teplice, príspevok na výťahovú plošinu a výťahovú šachtu, 1 659,69 € / 50 000 SKK
 • A. K. (4r.), Humenné, príspevok na chodítko, 464,71 € / 14 000 SKK
 • D. K. (8r.), Rudňany, príspevok na batérie do kochleárneho implantátu, 199,16 € / 6 000 SKK
 • M. K. (8r.), Krásna Lúka, príspevok na rehabilitačný pobyt a rehabilitačné pomôcky, 331,93 € / 10 000 SKK
 • N. S. (5r.), Rudňany, príspevok na rehabilitačnú loptu, 19,91 € / 600 SKK
 • P. A. (3r.), Levice, príspevok na rehabilitačnú loptu, rebríny a rehabilitačný matrac, 105,49 € / 3 178 SKK
 • S. N. (2r.), Priašivce, príspevok na liečbu a hospitalizáciu, 136,09 € / 4 100 SKK
 • L. L. (8r.), Trenčín, príspevok na hipoterapiu, 165,96 € / 5 000 SKK
 • Z. L. (6r.), Košťany nad Turcom, príspevok na hipoterapiu, 165,96 € / 5 000 SKK
 • D. H. (11r.), Spišská Nová Ves, príspevok na batérie do kochleárneho implantátu, 99,58 € / 3 000 SKK
 • R. Š. (18r.), Želiezovce, príspevok na načúvací aparát, 497,90 € / 15 000 SKK
 • L. Ž. (15r.), Senica, príspevok na šikmú schodiskovú plošinu, 414,72 € / 12 494 SKK12.494 Sk 
 • Plamienok n.o., Stupava, 995,81 € / 30 000 SKK

Plamienok je detský hospic - neštátna zdravotnícka organizácia poskytujúca služby smrteľne chorým deťom a ich rodinám. Poskytuje im možnosť prežiť posledné chvíle života doma, v kruhu svojich najbližších. Príspevok je určený na zakúpenie prístrojového vybavenia – kyslíkový koncentrátor. Ak kyslíkový koncentrátor nie je dostupný, dieťa nemôže byť doma a musí byť hospitalizované. 

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014