Medzinárodný deň finančnej gramotnosti: NN Slovensko podporuje finančné vzdelávanie mladých ľudí

Štatistiky hovoria, že finančná gramotnosť na Slovensku je nízka. Zadlženie Slovákov v posledných rokoch výrazne rastie a podľa prepočtov NBS sa týmto tempom dostaneme za dva roky medzi najzadlženejšie krajiny regiónu. Súbežne so vzdelávaním dospelých je preto kľúčové začať i s vedením detí a mladých ľudí k zodpovednému prístupu voči financiám. Aj preto NN SR podporuje niekoľko vzdelávacích projektov v oblasti finančnej gramotnosti.

Z výsledkov štúdie OECD PISA 2012 vyplýva, že každý piaty slovenský žiak (22,8 %) nemá ani základnú znalosť v oblasti financií. V medzinárodnom porovnaní gramotnosti sme skončili výrazne pod priemerom OECD. NN SR sa preto už dlhšie snaží vzdelávať mladých ľudí a zvyšovať ich finančnú gramotnosť. Aktuálne podporuje tieto hlavné projekty:

„New Notion“ (Nová predstava) ukazuje študentom posledného ročníka stredných škôl a mladým ľuďom pred ich blížiacim sa odchodom z detských domovov reálne riziká v oblasti osobných financií. Vysvetľuje a odhaľuje im situácie, ktorým môžu čeliť v krátkom čase vo svete dospelých. Zároveň rozvíja ich myslenie tak, aby si boli schopní samostatne poradiť pri ťažkých finančných rozhodnutiach. Projekt organizuje NN SR v spolupráci so zmluvnými lektormi Nadácie pre deti Slovenska, ktorí vo vybraných stredných školách po celom Slovensku budú učiť deti ako „narábať s peniazmi“. Cieľom 10-mesačného projektu, ktorý sa spúšťa od septembra 2015, je zvýšiť finančnú gramotnosť slovenskej mládeže. 

NN podporí túto jeseň i projekt „Innovation Camp“ v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement. Na prelome októbra a novembra sa stretne 100 študentov, ktorí budú vo vytvorených tímoch čeliť výzvam z finančnej oblasti. Každý tím bude podporovať jeden mentor – dobrovoľník z NN. Na konci dňa študenti predstavia svoje projekty porote v súťaži o víťazný tím a najlepší projekt.

NN odštartovala vo februári tohto roku aj spoluprácu s Nexteriou. Toto neziskové združenie cíti zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny a verí, že rozvoj mládeže je kľúčom k zlepšeniu, a preto venuje svoj čas tvorbe a podpore aktivít v oblasti vzdelávania. NN sa tak stala súčasťou Leadership Academy - večernej školy pre študentov vysokých škôl. Nadaní študenti sa majú šancu v rámci trojročného štúdia dostať rýchlejšie do praxe a bližšie k reálnym, prosperujúcim slovenským firmám.