Michel Tilmant odstupuje z pozície generálneho riaditeľa ING Group; novým generálnym riaditeľom sa stane Jan Hommen

Michel Tilmant odstupuje z pozície generálneho riaditeľa ING Group; novým generálnym riaditeľom sa stane Jan Hommen

ING dnes oznámila, že vzhľadom k mimoriadnemu vývoju spoločnosti za niekoľko posledných mesiacov, aj k zdravotnému stavu generálneho riaditeľa, dnes Michel Tilmant odstúpi z čela Výkonnej rady. Michel Tilmant ostane poradcom spoločnosti až do odchodu do dôchodku, 1. augusta 2009.

Dozorná rada sa rozhodla vymenovať za generálneho riaditeľa ING Group Jana Hommena, doterajšieho predsedu Dozornej rady ING Group, až ho valné zhromaždenie vymenuje členom Výkonnej rady. Valné zhromaždenie sa bude konať 27. apríla 2009. Dovtedy sa bude Jan Hommen aktívne podieľať na každodennom fungovaní ING a bude spolupracovať s Výkonnou radou až do tej doby, ako bude oficiálne vymenovaný generálnym riaditeľom.

Jan Hommen bol menovaný do Dozornej rady ING Group 1. júna 2005. Je to veľmi skúsený manažér medzinárodných korporácií. Do 1. mája 2005 bol námestníkom generálneho riaditeľa a finančným riaditeľom správnej rady spoločnosti Royal Philips Electronics. V rokoch 1975 až 1997 pracoval pre firmu Aluminium Company of America (Alcoa), od roku 1978 na ústredí Alcoy v Spojených štátoch, pričom finančným riaditeľom sa stal v roku 1991. Predsedom Dozornej rady ING Group sa Jan Hommen stal v januári 2008.

Eric Boyer, člen Výkonnej rady od roku 2004, sa od dnešného dňa stane zastupujúcim generálnym riaditeľom dovtedy, kým valné zhromaždenie v tejto funkcii nepotvrdí Jana Hommena.

Jan Hommen k tomu uviedol: „Michel bol dlhoročným členom Výkonnej rady ING Group a od roku 2004 impozantným generálnym riaditeľom. Pod jeho vedením urobila ING mnoho významných krokov k tomu, aby sa stala úspešným hráčom v odvetví finančných služieb. Michel okolo seba vybudoval veľmi dobrý tým a kontinuita managementu je teda zaistená. Som si istý, že sa nám ďalej bude dariť kormidlovať ING rozbúrenými vodami finančných trhov."

Dozorná rada sa rozhodla vymenovať Petra Elverdinga nástupcom Jana Hommena vo funkcii predsedu Dozornej rady, pričom sa tejto funkcie ujme po valnom zhromaždení v apríli 2009. Vzhľadom k tomuto menovaniu nominuje holandská vláda do Dozornej rady iného zástupcu.

***

Profil ING
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac ako 50 krajinách sveta. Jej 130 000 zamestnancov pomáha každý deň klientom špičkovým spôsobom spravovať ich financie.

Ďalšie otázky posielajte: Peter Jong, ING Group, +31 20 541 5457,