Mladí ľudia sú v rámci populácie najmenej poistení, najviac však vybavenie poistenia plánujú

Mladí ľudia sú v rámci populácie najmenej poistení, najviac však vybavenie poistenia plánujú

Podľa výskumu spoločnosti ING z mája tohto roka, v ktorom sa pýtala respondentov prístupných k životnému poisteniu, sú mladí Slováci spomedzi celej populácie najmenej poistení. Pritom práve im hrozia časté športové zranenia a následná pracovná neschopnosť, či dokonca trvalé zdravotné následky. ING preto prichádza s flexibilným rizikovým životným poistením ProAktiv prispôsobeným potrebám mladých.

Žijeme aktívnym životom, športujeme. Medzi najobľúbenejšie športy, najmä mladých ľudí, patrí tradične turistika, zaujímajú sa však aj o cyklistiku, korčuľovanie a lyžovanie. A práve pri týchto aktivitách hrozia mnohé zranenia. Pre úraz bolo na Slovensku vlani hospitalizovaných podľa odhadov až 96 000 osôb, Úrazy tak predstavujú okolo 8 % všetkých hospitalizácií. Aj keď sú Slováci vo všeobecnosti proti týmto udalostiam do značnej miery poistení, mladí ľudia na poistenie často zabúdajú a sú poistení menej, než je celopopulačný priemer. Podľa prieskumu ING a výskumnej agentúry Ipsos Tambor tak každý štvrtý mladý Slovák nemá žiadne životné ani úrazové poistenie, ktoré by ho chránilo proti finančným následkom úrazu.

"Podľa prieskumu si mladí ľudia často nepripúšťajú riziká a žijú dneškom. Sú aktívni, užívajú si cestovanie a zábavu, a inklinujú ku značkovému tovaru," komentoval súčasnú situáciu Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa, a.s. "Napriek tomu si je táto skupina vedomá finančných rizík, ktoré s jej životným štýlom súvisia. Uzatvorenie nejakého druhu životného poistenia tak plánujú vo väčšej miere než zvyšok populácie, dokonca až v 30 % (oproti 16 %)," dodal. Najväčší záujem majú mladí ľudia o úrazové poistenie, ktoré ich chráni predovšetkým proti následkom zranení.

Spoločnosť ING využila informácie získané výskumom a pre mladých aktívnych ľudí pripravila flexibilné rizikové životné poistenie ProAktiv, ktoré prináša širokú ponuku pripoistení práve proti najrôznejším dôsledkom úrazov. Výhodou tohto poistenia je však taktiež jeho jednoduchosť a hlavne flexibilita, kedy možno parametre poistenia upravovať podľa aktuálnej životnej situácie.

"ProAktiv je určený predovšetkým tým, ktorí sú aktívni, na štarte kariéry a zatiaľ nemajú žiadne záväzky. Časom si plánujú založiť rodinu, s ktorou prichádza nutnosť postarať sa o svojich blízkych. V ING si môžu svoje poistenie vždy prispôsobiť aktuálnym potrebám – okrem zmeny pripoistenia či výšky poistnej sumy môžu do zmluvy zahrnúť i ďalšiu dospelú osobu a až desať detí. ProAktiv tak vlastne rastie spolu so svojím klientom," uzavrel Viktor Kouřil.

Čo je ProAktiv?

  • Rizikové životné poistenie, vhodné pre mladých a aktívnych ľudí, ktorí žijú dneškom a nestarajú sa príliš o to, aký bude ich život za niekoľko rokov.
  • ProAktiv je veľmi jednoduchý a flexibilný poistný produkt.
  • ProAktiv v sebe zahŕňa základné poistenie pre prípad smrti s nízkou preddefinovanou sumou 330 € / 9 941,58 SKK.
  • K tomuto základnému poisteniu si klient podľa svojich prianí môže vybrať zo 11 pripoistení, ktoré bude považovať za vhodné v aktuálnej životnej etape. Vďaka tejto ponuke perfektne pomáha zmierniť finančné zaťaženie v prípade zložitých životných situácií, ako sú napríklad úrazy, invalidita, závažné ochorenia alebo hospitalizácia.
  • V priebehu trvania poistenia potom môže pripoistenia meniť, dokupovať, zvyšovať/znižovať poistné sumy tak, aby vždy zodpovedalo jeho potrebám a aktuálnej životnej situácii.
  • Do poistnej zmluvy môže zahrnúť ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí.

Aké výhodné pripoistenie ProAktiv ponúka?