Na rakovinu umierame takmer najviac v OECD

Aj keď sa rakovina na Slovensku nevyskytuje výrazne častejšie ako v iných krajinách OECD, úmrtnosť je až tretia najvyššia. Na niektorú z foriem rakoviny tak u nás umiera v prepočte o vyše pätinu viac pacientov, ako je priemer v iných krajinách. Narastá však aj počet ľudí, ktorí chcú svoju rodinu chrániť pred finančnými dopadmi choroby a pre prípad rakoviny sa poisťujú.

Rakovina je po srdcovocievnych chorobách druhou najčastejšou príčinou úmrtí v OECD. Podľa správy OECD: Prehľad o zdraví 2015 pripadá na Slovensku na 100-tisíc obyvateľov 277 nových prípadov rakoviny ročne, čo zhruba zodpovedá priemeru organizácie (271).

OECD: Výskyt všetkých druhov rakoviny, 2012:


Slováci umierajú na rakovinu viac, najmä muži
Z pohľadu úmrtnosti sme však na tom podstatne horšie. Kým posledné dáta o priemere úmrtnosti v rámci OECD uvádzajú 206 prípadov na stotisíc obyvateľov, na Slovensku ich máme až 247, čo je po Maďarsku a Slovinsku tretia najvyššia úroveň. Na posledných siedmych miestach sa s výnimkou štvrtého Dánska umiestnili krajiny strednej a východnej Európy.OECD: Úmrtnosť na rakovinu, 2013 (alebo posledný dostupný rok):


Slovensko je pritom jednou z mála krajín, kde na rakovinu umiera vyše dvakrát viac mužov ako žien. Dôvodom je najmä väčší výskyt rizikových faktorov u mužov, predovšetkým fajčenia. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku fajčí 39 % mužov, ale len 19 % žien.

Najväčším strašiakom je rakovina pľúc
Najčastejším druhom spôsobujúcim smrť je v medzinárodnom meradle podľa OECD rakovina pľúc, ktorá má na svedomí viac než 22 % rakovinových úmrtí. Druhá v poradí s podielom 11,1 % je rakovina konečníka a hrubého čreva. Na Slovensku je celkové poradie rovnaké, len podiel rakoviny pľúc je nižší (17,5 %) a naopak, u rakoviny konečníka a hrubého čreva je vyšší (14,6 %). Úmrtnosť na túto formu rakoviny je u nás po Maďarsku dokonca druhá najvyššia a umiera na ňu o vyše 50 % ľudí viac ako je priemer OECD (SR - 37 úmrtí na 100 000 obyvateľov, OECD - 24).

 
*Zdroj OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en

Rakovina ničí aj finančnú situáciu domácností
Toto ochorenie má často výrazný dopad na finančnú stabilitu domácnosti chorého, najmä v prípadoch, keď ide o človeka v produktívnom veku, ktorý v dôsledku choroby príde o stabilný príjem. Ak k tomu pripočítame zvýšené výdavky za lieky, doplnky stravy, dopravu do zdravotníckych zariadení, zdravotné pomôcky, starostlivosť o deti spolu s nájomným či splátkou hypotéky, tak dlhodobý výpadok príjmu môže byť pre rodinu kritický, najmä ak nemá vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu. „Hektický životný štýl prejavujúci sa nesprávnou výživou, nadváhou, nedostatkom pohybu či stresom so sebou nesie zvýšené riziko vzniku rakoviny a iných kritických chorôb. Slováci si tieto riziká čoraz častejšie uvedomujú, čo vidíme na rastúcom záujme o poistenie,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Ako sa poistiť pre prípad rakoviny?
NN Životná poisťovňa ponúka v rámci svojich produktov dva varianty pripoistení pre prípad rakoviny – Pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých (kryje takmer 70 diagnóz, vrátane rakoviny) alebo Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých. „Ľudia, ktorí sa chcú chrániť pred dopadmi rakoviny, uprednostňujú komplexné poistenie kritických chorôb. Tak sa rozhoduje až 85 % poistencov,“ uvádza J. Čapek. Obe poistenia pritom pokrývajú rakovinu in situ (lokalizovanú rakovinu v najskoršom štádiu), rakovinu v konečnom štádiu a tiež opakované ochorenia. Teda aj človek, ktorý už raz rakovinu prekonal, sa stále môže poistiť a bude chránený, aj keby sa mu rovnaké ochorenie vrátilo. Zároveň platí, že poistenie nezaniká pri prvej poistnej udalosti, ale trvá do vyčerpania celej poistnej sumy. „Štandardné poistenie kritických chorôb diagnózou ochorenia a následne výplatou poistnej sumy zaniká. V NN je možné poistnú sumu čerpať postupne, až do vyplatenia celej hodnoty,“ dodáva J. Čapek. Pokiaľ je napríklad poistenému diagnostikovaná rakovina in situ, kde včasná liečba môže priniesť plné uzdravenie, je prvotné poistné plnenie 10 % z poistnej sumy. Po výplate peňazí však poistenie nezaniká. Cieľová suma sa však zníži o vyplatenú sumu a primerane sa zníži aj výška poistného. V prípade progresu choroby či jej opakovaného výskytu je tak poistený naďalej chránený a môže získať ďalšie plnenie.