Najvýhodnejšie pripoistenie následkov úrazu je od ING

Najvýhodnejšie pripoistenie následkov úrazu je od ING

Úplne nové podmienky pripoistenia pre prípad trvalých následkov úrazu prináša na slovenský trh spoločnosť ING. Klientov bude zaujímať predovšetkým široká poistná ochrana a cena, ktorá patrí medzi najvýhodnejšie na trhu.

Pripoistenie trvalých následkov úrazu

Od 20.5. sú v platnosti nové podmienky pripoistenia ING pre prípad trvalých následkov úrazu. "Pôvodné nastavenie produktu už nekorešpondovalo s aktuálnymi potrebami klientov," vysvetlil zmenu Viktor Kouřil, riaditeľ životného poistenia ING ČR/SR. "Nové podmienky patria k najvýhodnejším na trhu a už teraz máme veľmi pozitívne ohlasy." dodal.

  • Vysoké plnenie, nízka cena

    Výška plnenia pri najzávažnejších úrazoch môže činiť až štvornásobok čiastky, na ktorú sa klient poistil. Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu je v ING možné už za 0,80 € / 24,10 SKK na 3300 € / 99 415,80 SKK poistnej čiastky.

Pripoistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Spoločnosť ING klientom odporúča prikúpiť si k pripoisteniu pre prípad trvalých následkov úrazu aj pripoistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu. "Spojením týchto dvoch typov pripoistenia je klient dokonale chránený nielen pre prípad, že by mu trvalé následky úrazu znepríjemnili život, ale má zabezpečenú poistnú ochranu aj v dobe nevyhnutnej poúrazovej rekonvalescencie, ktorá už sama o sebe býva finančne náročná," odporúča Viktor Kouřil, riaditeľ životného poistenia ING ČR/SR "Výhodou tohto typu pripoistenia je vyplácanie plnenia aj prípade, že klient nebol nutne práceneschopný. Klient môže financie použiť na zdravotnícke pomôcky, lieky a nadštandardné potreby. Pri nutnosti hospitalizácie je navyše plnenie dvojnásobné."

Pripoistenie pre každého

Komu sú obidva poistné produkty určené? Mladí ľudia bez rodinných záväzkov potrebujú zabezpečiť svoju budúcnosť, mať istotu kvalitných životných podmienok aj v prípade neočakávanej udalosti, akou vážny úraz bezpochyby je. Pritom vo vekovej kategórii 14-24 rokov je podľa štatistík najvyššia úmrtnosť následkom úrazu a podobne je to aj s trvalými následkami. V prípade rodín s deťmi o výhodách spojených s pripoistením nie je potrebné hovoriť. Táto skupina je zníženým príjmom domácnosti postihnutá najviac, finančne aj psychicky. Staršie ročníky môžu rýchlo vyčerpať našetrené prostriedky na blížiaci sa zaslúžený odpočinok a ich doplnenie býva veľmi náročné. Je jasné, že pripoistenie je výhodné naozaj pre každého.


***
ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív vo viac ako 50 krajinách sveta. V strednej Európe je ING jedničkou v dôchodkovom pripoistení a dvojkou na trhu životného poistenia..

Tlačové informácie: Alexandra Gjurić, hovorkyňa, tel.: 257 473 290; fax: 257 473 555; e-mail: