NN: Fondy kolektívneho investovania na vyspelých trhoch sú odolnejšie voči výkyvom

Investície do podielových fondov kolektívneho investovania na vyspelých trhoch majú potenciál prinášať stabilný výnos a sú súčasne odolnejšie voči výkyvom v kríze. Ukazujú to výnosy fondov NN Investment Partners za posledných šesť rokov (2009 – 2014), z ktorých najvyšší výnos 73,63 % si zaknihoval Dividendový akciový fond. V roku 2011, v čase krízy, poklesla hodnota fondu o 3,32 %. Pravidelné sporenie v investičnom životnom poistení, ktoré ako podkladové aktívum využíva fondy investujúce na trhoch USA, západnej Európy a Japonska, sa ukazuje ako bezpečný spôsob na dosiahnutie nadpriemerného výnosu pri limitovanom riziku.

Investičné životné poistenie je moderná forma poistenia, ktorá kombinuje tradičné poistenie proti nečakaným životným udalostiam s pravidelným investovaním s cieľom dosiahnuť vyšší výnos, ako napríklad pri kapitálovom životnom poistení. Napriek tomu, že priame investície do akcií sú všeobecne považované za najrizikovejšie, investície správcu NN Investment Partners do akciových titulov cez podielové fondy sa ukázali za posledné roky ako stabilné. „Dividendový akciový fond investuje do medzinárodných akcií, ktoré ponúkajú atraktívny dividendový výnos, prostredníctvom fondu kolektívneho investovania NN. Za posledných šesť rokov dokázal klientom investičného životného poistenia, ktorí si vybrali toto podkladové aktívum, zhodnotiť ich vklady v priemere o viac ako 12 % ročne. Pritom v roku 2011 poklesol v porovnaní s trhom iba minimálne,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN SR.

Zhodnotenie Dividendového akciového fondu, ktorý investuje na trhoch USA, západnej Európy a Japonska, je za posledných 6 rokov napríklad v porovnaní s podielovým fondom, zameraným na akcie stredoeurópskych firiem (Visegrád Equity) takmer dvojnásobný. Fond stredoeurópskych akcií dosiahol zhodnotenie 39,11 %. „Výhodou investičného životného poistenia je možnosť presúvať prostriedky medzi fondmi. Pri vývoji na akciových trhoch predovšetkým v USA a predpokladanom pozitívnom efekte kvantitatívneho uvoľňovania na akciové tituly v Európe odporúčame každému sporiteľovi zvážiť, či časť prostriedkov v investičnom životnom poistení nepresunúť do akciových podielových fondov. A v takom prípade si vybrať fond, ktorý investuje do akcií firiem zo západných trhov namiesto regionálnych investícií,“ dopĺňa Jiří Čapek.

Dividendový akciový fond – NN (L) Invest Global High Dividend (výnos)

*výsledky sú bez započítania rozdielu nákup/predaj