16.08.2018

NN Group kupuje Aegon Slovensko a Aegon Česká republika

Skupina NN Group dnes oznámila, že dosiahla dohodu o kúpe spoločnosti Aegon na Slovensku a Aegon v Českej republike. Na Slovensku NN kupuje Aegon Životnú poisťovňu a Aegon dôchodkovú správcovskú spoločnosť a v Českej republike životnú poisťovňu Aegon Pojišťovna, pričom celková hodnota transakcie je 155 miliónov EUR.

Táto transakcia je v súlade so stratégiou skupiny NN Group dosiahnuť rast výnosov a generovať zvýšený zisk v Európe. Formou tejto strategicky výhodnej akvizície si spoločnosť NN posilní svoju pozíciu na trhu a tiež distribučnú sieť v Českej republike a na Slovensku, kde bude aj naďalej posilňovať svoju vedúcu pozíciu na trhu dôchodkového sporenia.

Transakcia bude financovaná z existujúcich hotovostných zdrojov a neočakáva sa, že by mala mať podstatný dopad na hospodársky výsledok a hodnotenie skupiny NN Group v rámci Solvency II. Transakcia podlieha odsúhlaseniu regulátorov v oboch krajinách (na Slovensku vstúpi do platnosti po získaní všetkých potrebných predchádzajúcich súhlasov) a predpokladá sa, že celý proces bude ukončený na konci prvého kvartálu roku 2019.