NN Group oznamuje výsledky za 1. štvrťrok 2017

Silný prevádzkový výsledok, kapitálový ukazovateľ Solvency II 238 %

Zhrnutie:

  • Prevádzkový výsledok z priebežnej činnosti za 1. štvrťrok 2017 činí 406 miliónov €, čo v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 predstavuje nárast o 33,3 %. Rast prevádzkovej ziskovosti bol dosiahnutý vďaka lepším výsledkom vo všetkých segmentoch.
  • Základný čistý zisk za 1. štvrťrok roku 2017 dosiahol 435 miliónov €, čo oproti 1. štvrťroku 2016 predstavuje nárast o 61 %. Dôvodom sú najmä vyššie prevádzkové výsledky, vyššie neprevádzkové položky a nižšia strata zo zaistenia japonského variabilného dôchodkového poistenia.
  • Ďalšie úspory nákladov v Holandsku znížili výdajovú základňu na 748 miliónov €.
  • V sledovanom štvrťroku rástol obchod silným tempom: predaj nových poistení prepočítaných na ročné poistenie (ukazovateľ APE) po očistení o menové vplyvy stúpol vďaka predajom holandských a japonských životných poistiek a vďaka divízii Insurance Europe o 28,3 % na 620 miliónov €, celkový objem aktív spravovaných divízií Asset Management stúpol o 2,1 miliardy € a objem nových hypoték v NN Bank dosiahol 1,1 miliardy €.
  • Kapitálový ukazovateľ Solvency II NN Group klesol najmä kvôli vplyvom z 241 % na konci 4. štvrťroku 2016 na 238 %.
  • Hotovosť holdingovej spoločnosti narástla na 2,997 miliardy € vďaka seniorským cenným papierom vydaným v januári vo výške pol miliardy € a dividendám získaným z dcérskych spoločnosti, aj napriek nákupu akcií spoločnosti Delta Lloyd vo februári 2017.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

  • Prevádzkový výsledok sa v 1. štvrťroku 2017 zvýšil na 42 miliónov € z 34 miliónov € v 1. štvrťroku roku 2016, a to vďaka vyšším príjmom z poplatkov a poistného.
  • Predaj nových poistení prepočítaných na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 175 miliónov €, čo po očistený od menových vplyvov predstavuje 29,4 % nárast oproti 1. štvrťroku 2016, a to vďaka vyššiemu predajú životného poistenia v celom regióne.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„V prvom štvrťroku 2017 vykázala NN Group silné výsledky, pričom k nárastu prevádzkového zisku skupiny v porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2016 prispeli všetky jej segmenty. Naďalej zvyšujeme výkonnosť a dokázali sme opäť znížiť nákladovú základňu vďaka úsporám v Holandsku. Taktiež naša rozvaha zostáva silná s kapitálovým ukazovateľom Solvency II NN Group na 238 %. 
Každý deň sa snažíme sprostredkovávať našim zákazníkom skvelé služby, inovovať produkty a zlepšovať obchodnú ponuku, čo sa premietlo aj do vyšších predajov v tomto štvrťroku. V divízii Insurance Europe sme zvýšili predaj životných poistiek v celom regióne o 29,4 % a v Japonsku k tomu prispelo poistenie vážnych chorôb COLI, zavedené v júni 2016, k nárastu predaja o 31,3 %. 
Začiatok tohto roka bol nezabudnuteľný. V posledných mesiacoch sme podnikli ďalší krok k tomu, aby sme našu firmu strategicky zabezpečili do budúcna a posilnili našu vedúcu pozíciu v Holandsku a Belgicku. V apríli bola dokončená akvizícia 93,3 % spoločnosti Delta Lloyd. Oznámili sme zloženie najvyššieho vedenia zlúčenej spoločnosti a zahájili integračný proces. Prípravy právnej fázy pokračujú. Veríme, že zlúčenie Delta Lloyd s holandskými a belgickými aktivitami NN prospeje zákazníkom obohatením našej produktovej ponuky a ďalším rozšírením našej distribučnej siete. Vďaka úsporám z rozsahu tiež bude generovať vyšší voľný cash flow, z ktorého môžu následne profitovať naši akcionári. 
Vždy bolo našou jasne deklarovanou politikou vracať voľné peňažné prostriedky akcionárom, pokiaľ neuvidíme príležitosť pre ich ďalšie zhodnotenie. Akvizícia firmy Delta Lloyd bola príležitosť uplatniť nadbytočnú hotovosť s atraktívnou očakávanou návratnosťou. Na našom prístupe k disciplinovanej správe kapitálu sa nič nemení a naďalej budeme uprednostňovať silnú rozvahu a zachovanie silnej kapitálovej pozície. Pro-forma kapitálový ukazovateľ Solvency II pre NN Group vrátane Delta Lloyd sa ku koncu 1. štvrťroku odhaduje približne na 180 %. V auguste zverejníme kompletné konsolidované výsledky skupiny za 2. štvrťrok 2017. A 30. novembra, čo je náš Deň kapitálových trhov, poskytneme aj podrobnejšie strategické zhodnotenie.
Do budúcnosti sa zameriame na hladký proces transformácie a na ďalšie zlepšovanie zákazníckej spokojnosti prostredníctvom inovácie a prístupu zameraného na klienta: pomáhať našim zákazníkom zabezpečiť ich finančnú budúcnosť.“

Kľúčové údaje NN Group

NN Group
NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti na Slovensku sú súčasťou finančnej skupiny NN, ktorá svoje služby poskytuje viac než 15 miliónom klientom v 18 krajinách, kde sa o nich stará 11 500 zamestnancov. NN Group nadväzuje na 170-ročnú tradíciu v oblasti finančných služieb. Jej názov je odkazom na poisťovňu Nationale-Nederlanden, pod ktorej vlajkou NN v minulosti pôsobila i u nás. NN Group sa zameriava predovšetkým na životné poistenie, dôchodkové sporenie a investičný manažment.

NN Životná poisťovňa a NN dôchodkové spoločnosti v SR 
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V počiatkoch tu pôsobila pod názvom Nationale-Nederlanden a neskôr pod značkou ING. NN Životná poisťovňa patrí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych produktov v oblasti životného poistenia. Ako prvá na trhu ponúkla rizikové poistenie on-line. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a NN Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s. zahájili svoju činnosť v SR v roku 2004 a slovenským klientom umožňujú využívať aj služby v oblasti dôchodkového sporenia. Vďaka klientskemu portálu je možné uzatvoriť si vybrané produkty on-line a aktualizovať kontaktné i osobné údaje, aj úpravu výšky príspevkov.