NN Group oznamuje výsledky za 2. štvrťrok 2017

Silný prevádzkový a obchodný výsledok, ukazovateľ Solvency II 196 %

Zhrnutie hlavných bodov:

 • Prevádzkový výsledok z bežnej činnosti za 2. štvrťrok 2017 vzrástol na 404 miliónov € z 321 miliónov € za 2Q/16, z čoho Delta Lloyd prispela 49 miliónmi €. Prevádzkový výsledok bez prispenia Delta Lloyd vzrástol o 33 miliónov €.
 • Základný čistý zisk klesol oproti 2. štvrťroku 2016 o 28,2 % na 240 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 21 miliónmi €. Základný čistý zisk bez započítania výsledku Delta Lloyd klesol o 115 miliónov €, čo odráža opravné položky v ING Australia Holdings, sčasti vyvážené vyššími neprevádzkovými položkami.
 • V sledovanom štvrťroku rástol obchod silným tempom: predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) po očistení o menové vplyvy stúpol oproti 2. štvrťroku 2016 o 43,1 % na 400 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 66 miliónmi €. Predaj nových poistení za 6 mesiacov roku 2017 vzrástol o 69,4 % na 170 miliónov €, najmä vďaka silnému výkonu divízií Japan Life a Insurance Europe.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II NN Group klesol na 196 % ako výsledok akvizície spoločnosti Delta Lloyd, pozitívnych dopadov vývoja na trhu, prevádzkových výnosov a odpočítania dočasnej dividendy za rok 2017.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti činí 1,731 miliardy €, a to vrátane 820 miliónov € z dividend od dcérskych spoločností a kapitálovej injekcie pol miliardy € do spoločnosti Delta Lloyd Life.
 • Dočasná dividenda za rok 2017 bola stanovená na 0,62 € na kmeňovú akciu, čo predstavuje celkovo zhruba 209 miliónov €.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

 • Prevádzkový výsledok vzrástol za 2. štvrťrok 2017 na 73 miliónov € z 52 miliónov € v 2Q/16, z čoho Delta Lloyd prispela 4 miliónmi €. Prevádzkový výsledok bez započítania Delta Lloyd sa zvýšil o 17 miliónov € vďaka vyšším poplatkom a príjmu z poistného a nižším odpisom zaobstarávacím nákladom poistných zmlúv a províziám.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) stúpol pri rovnakom výmennom kurze oproti 2. štvrťroku 2016 o 41,8 % na 170 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 16 miliónmi €.
 • Hodnota nových poistení za prvých 6 mesiacov 2017 činila 72 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 4 miliónmi €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 46 miliónov €.
 • V 2. štvrťroku 2017 vzrástol v celom regióne predaj rizikových poistných produktov o 47,8 % medziročne.
 • V 2. štvrťroku 2017 sme v Európe zapojili nové banky do platformy bankopoistenia, prostredníctvom ktorého ponúkame klientom životné a neživotné produkty. V Českej republike sa rozvíja spolupráca s Moneta Money Bank; vďaka nej došlo k význačnému rastu v predaji životných poistiek a sporeniu na penziu.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„Dnes zverejňujeme prvé úplne konsolidované štvrťročné výsledky NN Group a Delta Lloyd a mňa teší celková silná výkonnosť skupiny za 2. štvrťrok 2017. Delta Lloyd k nej citeľne prispela a takmer všetky naše segmenty vykázali oproti minulému roku lepšie výsledky, čo platí najmä v divíziách Japan Life a Insurance Europe. Výsledky našej holandskej neživotnej poisťovne ovplyvnilo v tomto štvrťroku navýšenie záväzkov v oblasti majetku a zodpovednosti o 40 miliónov €. Naprieč divíziami sme ďalej zavádzali úsporné opatrenia, čo prispelo k ďalšiemu zníženiu nákladovej základne. Ukazovateľ Solvency II dosiahol 196 %, čo do budúcnosti predstavuje solídnu základňu pre ďalšie pôsobenie našej konsolidovanej skupiny. Zopakovali sme dobré obchodné výsledky – značne nám vzrástol ako predaj, tak aj hodnota nových poistení a spoločnosť NN Investment Partners opäť zaznamenala silný príliv investícií tretích strán.
V prvom spoločnom štvrťroku s Delta Lloyd sme dosahovali stabilný pokrok a odštartovali sme integráciu nášho podnikania s cieľom pripraviť zlúčenú skupinu na ďalšiu fázu spoločnej cesty. Prepojenie dvoch organizácií a firemných kultúr si vyžaduje sústredené úsilie. Po celý čas tohto procesu sú naši zamestnanci naďalej zaviazaní poskytovať prvotriedne služby zákazníkom, inovovať a pozitívne prispievať spoločnosti, v ktorej pôsobíme.
S nadšením zahajujeme túto novú kapitolu po integrácii a vykazujeme prvé silné výsledky. Pri spojení NN a Delta Lloyd v Holandsku a Belgicku si vyberáme to najlepšie z našich firiem a ich kultúr. Zároveň sa stále zameriavame na disciplinované riadenie kapitálu, silnú účtovnú rozvahu a neutíchajúcu snahu o ďalšie zlepšovanie zákazníckej spokojnosti na všetkých 18 trhoch, kde pôsobíme.“