NN Group oznamuje výsledky za 3. štvrťrok 2017

Výborný výkon celej skupiny, kapitálový ukazovateľ Solvency II na 204 %

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group: 

  • Prevádzkový výsledok z priebežnej činnosti vzrástol na 431 miliónov € z 319 miliónov € v 3. štvrťroku 2016. Rast prevádzkovej ziskovosti sme dosiahli vďaka lepším výsledkom vo väčšine segmentov, prispievaniu Delta Lloyd vo výške 51 miliónov € a vďaka 32 miliónom € jednorazových príspevkov z kategórie Ostatné; tie prevážili nad slabšími výsledkami holandskej neživotnej poisťovne.
  • Základný čistý zisk za 3. štvrťrok roku 2017 činí 734 miliónov €, čo predstavuje značný nárast oproti výsledku z 3. štvrťroku 2016 vo výške 436 miliónov €. Odráža to lepší prevádzkový výsledok a vyššie kapitálové výnosy.
  • Pokračujúce znižovanie nákladov prinieslo za prvých deväť mesiacov tohto roku úspory 86 miliónov € v holandskej životnej poisťovni, holandskej neživotnej poisťovni, správe aktív, kategórii Ostatné a v Belgicku.
  • Kapitálový ukazovateľ Solvency II celej NN Group vzrástol oproti minulému štvrťroku na 204 % zo 196 %, a to vďaka prevádzkovým výnosom a pozitívnemu vývoju na trhoch.
  • Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,789 miliardy € aj vďaka dividendám z dcérskych spoločností vo výške 332 miliónov €.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

  • Prevádzkový výsledok vzrástol na 77 miliónov € z 52 miliónov € oproti 3. štvrťroku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného; naopak vzrástli administratívne výdavky.
  • Predaj nových poistení prepočítaných na ročné poistné (ukazovateľ APE) vzrástol oproti 3. štvrťroku na 141 miliónov €, a to vďaka vyššiemu predaju životného poistenia v celom regióne a prispievaniu Delta Lloyd v Belgicku.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friesa:

„Teší nás, že aj v 3. štvrťroku roku 2017 môžeme ohlásiť výborné výsledky NN Group. Ide o 2. štvrťrok, v ktorom sa do celkových výsledkov spoločnosti započítavajú výsledky Delta Lloyd, ktorú sme prevzali v apríli tohto roku. S výnimkou neživotného poistenia sa nám darilo vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Obzvlášť divízia Japan Life a Insurance Europe zaznamenali zdravý nárast výnosov a darí sa im dosahovať silný rast predajov.
Zároveň sa naďalej snažíme zvyšovať našu efektivitu, o čom svedčia ďalšie úspory 64 miliónov € na nákladoch za tento štvrťrok. Naša bilancia zostáva robustná, kapitálový ukazovateľ Solvency II činí 204 % a skupina disponuje hotovosťou na úrovni 1,8 miliardy €. Splatíme seniorné pokladničné poukážky v hodnote 575 miliónov €, ktoré práve dospeli do splatnosti. Spolu s transakciou, ktorú sme uzavreli v apríli s fondmi NutsOHRA tak celkovo znížime naše zadlženie zhruba o miliardu €.
Ako ekonomicky významná finančná skupina chceme byť prínosom pre spoločnosť; okrem iného ďalším začleňovaním etických, sociálnych a environmentálnych prvkov do jadra našej stratégie. Od septembra je NN Group začlenená do indexov udržateľného rozvoja Dow Jones - ako vo svetovom, tak aj v európskom meradle. Celkovo teraz NN Group patrí v poisťovníctve k horným desiatim percentám, pokiaľ ide o udržateľnosť podnikania.
Integrácia Delta Lloyd s aktivitami NN v Holandsku a Belgicku postupuje dobre. V Holandsku sme dosiahli dohodu s odbormi a pracovnými radami na reorganizačnom rámci i princípoch integrácie, čo nám uľahčí uskutočnenie ďalších krokov plánovanej integrácie Delty Lloyd. Ďalším dôležitým krokom vpred v rámci integrácie bol začiatok transformácie značky z Delta Lloyd na NN. Aby sme mohli čo najlepšie poslúžiť zákazníkom, zlúčené oddelenia front office aktuálne spoločne vyvíjajú nové produkty. V mnohých prípadoch sme využili príležitosti, aby sme i našim sprostredkovateľom osobne oznámili a vysvetlili dôvody a výhody, ktoré z integrácie skupiny vyplývajú. S dobre naštartovanou integráciou budeme naďalej formovať budúcu stratégiu zlúčenej skupiny a tešíme sa, že sa o pokrok na týchto frontoch podelíme už na našom Dni kapitálových trhov 30. novembra 2017.“