NN Group vykázala veľmi dobré hospodárske výsledky za druhý štvrťrok 2015

Hospodárske výsledky za druhý štvrťrok 2015 vykazujú dobrú a stabilnú výkonnosť NN Group. Skupina medziročne zvýšila prevádzkový zisk z bežnej obchodnej činnosti o 90 % na 488 miliónov eur. Čistý zisk vzrástol o 56 % na 392 miliónov eur, zároveň sa podarilo znížiť prevádzkové náklady. Mierny pokles nastal v oblasti obchodu, a to najmä kvôli nižším novým predajom NN Životnej poisťovne v Holandsku. Kapitálová pozícia NN Group zostává silná, s vysokým ukazovateľom kapitálovej požiadavky IGD na úrovni 306 % a nárastom likvidného holdingového kapitálu na 1.6 mld. eur.

„Vďaka veľmi dobrým hospodárskym výsledkom druhého štvrťroku 2015 možno dobre vyhodnotiť i celú prvú polovicu tohto roka. Všetky naše spoločnosti predviedli zdravé prevádzkové výkony, najmä v Holandsku a v poisťovacích a dôchodkových aktivitách v Európe. A dosiahnutím kumulatívnych úspor nákladov vo výške 198 mil. eur sme v Holandsku v podstate dosiahli náš cieľ – zníženie prevádzkových nákladov o 200 mil. eur, a to v predstihu oproti harmonogramu. Naďalej sa budeme zameriavať na efektivitu, zlepšovanie výsledkov v oblasti neživotného poistenia, posilňovať naše expertízy v oblasti správy aktív a zvyšovania výnosnosti poistnej časti v Európe a Japonsku,“ komentuje výsledky Lard Friese, generálny riaditeľ NN Group.

NN Group zaznamenala medziročný nárast ako prevádzkových, tak aj čistých ziskov. Prevádzkový zisk vzrástol o 90 % na celkových 488 miliónov eur. Tento výsledok sa odráža i v čistom zisku, ktorý stúpol na 392 miliónov eur, teda o 56 %. Skupine sa trochu menej darilo v  obchode, najmä v oblasti životného poistenia, kde objem nových predajov mierne poklesol o 10 % na 278 miliónov eur. To bolo spôsobené najmä nižšími predajmi NN Životnej poisťovne v Holandsku. Dobrými predajnými výsledkami v oblasti životného poistenia sa môže pochváliť Španielsko a Grécko.  

Mierny, 10 % pokles kvôli vyšším úrokovým sadzbám vykázali i aktíva v správe NN Investment Partners, a to na 184 miliárd eur.

Napriek nepriaznivým pohybom na trhu ostáva kapitálová pozícia NN Group silná, s vysokým ukazovateľom kapitálovej požiadavky IGD na úrovni 306 % a nárastom likvidného holdingového kapitálu na 1.6 mld. eur.

 „2. júla 2015 sme oslávili prvé výročné uvedenie NN Group na burzu Euronext v Amsterdame. V prvej polovici tohto roka ING Group postupne znížila svoj podiel v NN Group na 37,6 %. V rámci tohto odpredaja NN Group spätne odkúpila 150 miliónov eur v kmeňových akciách, čo je v súlade s našou politikou vrátiť našim akcionárom nadbytočný kapitál, a zároveň si udržať silnú kapitálovú pozíciu,” dodáva Lard Friese.

Podrobné informácie k hospodárskym výsledkom NN Group sú k dispozícii v tlačovej správe NN Group (anglická verzia).